Darbība

7 pirmsskolas grupas (divas spec. grupas bērniem ar valodas traucējumiem, divas sagatavošanas skolai grupas 5-6 g. bērniem un trīs  jauktās grupas 3 – 4 g. bērniem) un četras sākumskolas klases pēc mazākumtautības programmas.
 

Papildu pakalpojumi:

pagarinātās dienas grupa līdz plkst.18.00,

papildu angļu valodas stundas (sākot ar 1. klasi),

keramika,

interešu izglītības programmas „Muzikālais ansamblis” un „Estētiskā vingrošana ar koriģējošās vingrošanas elementiem”,

papildu sporta nodarbības.

 

Vēsture

Skola dibināta 1993. gadā.​
 

Kontakti

Direktore: Natālija Zarāne
Adrese: Plūdu iela 4a, Jūrmala, LV 2015
Tālrunis: 67811174
E-pasts: sskabelite@edu.jurmala.lv

 

Dokumenti

Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikums Nr.15 Sākumskolas "Ābelīte" nolikums
Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 7.maija lēmums Nr.188 Par ēdināšanas pakalpojuma maksu sākumskolā „Ābelīte”
Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 14.jūnija lēmums Nr.291 Par izglītības iestādes Sākumskola “Ābelīte” programmas īstenošanas vietas maiņu

Akreditācijas ziņojums

Attīstības plāns

Pašnovērtējuma ziņojums 2019

Pašnovērtējuma ziņojums 2018

Pašnovērtējuma ziņojums 2017

Izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 2911901386  
Sabiedriskā organizācija „Sākumskolas „Ābelīte” atbalsta fonds” - reģ. datums 2002.gada 29. augustā Rīgā, reģ. Nr. 40008069558.