Padomes uzdevumi izglītības jomā:

  • piedalīties ilgtermiņa izglītības attīstības koncepcijas apspriešanā,
  • analizēt un sniegt viedokli par konceptuāliem izglītības jautājumiem,
  • sniegt viedokli un ieteikumus izglītības kvalitātes un izglītības iestāžu konkurētspējas paaugstināšanai,
  • veicināt sabiedrības iesaistīšanos izglītības jomas plānošanas dokumentu projektu izstrādes procesā,
  • aktualizēt sabiedrības problēmas, vajadzības un intereses.

 

Padomes priekšsēdētāja – Edīte Kalniņa (Lielupes pamatskola)

 

Izglītības konsultatīvās padomes sastāvs

 

Izglītības iestādes nosaukums

Vārds, uzvārds

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs

Karina Štālmane

Jūrmalas Mākslas skola

Dace Starka

Jūrmalas Mūzikas vidusskola

Kristīne Ojala

Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola

Aleksejs Kovaļevskis

Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola

Artūrs Āriņš

Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola

Andrejs Kurjanovičs

Jūrmalas pilsētas pamatskola

Irina Fjodorova

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde „Bitīte”

Gaļina Surgela

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādeI „Lācītis”

Aija Laizane

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde „Madara”

Marita Šteimane

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde „Mārīte”

Nataļja Oļengoviča

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde „Pienenīte”

Ina Simakina

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde „Zvaniņš”

Ina Neilande

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde „Saulīte” Renata van den Berga

Jūrmalas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde „Podziņa”

Agnese Voicehovska

Jūrmalas Valsts ģimnāzija

Uldis Antoņevičs

Majoru vidusskola

Evita Ostrovska

Pumpuru vidusskola

Diāna Rožkalne

Sākumskola „Ābelīte”

Vadims Aleksejevs

Sākumskola „Taurenītis”

Lauma Paegļkalna

Slokas pamatskola

Ivo Pūris

Lielupes pamatskola

Edīte Kalniņa

Ķemeru pamatskola Agnese Balandiņa

 

 

Normatīvie akti

Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.februāra nolikums Nr.6 Izglītības konsultatīvās padomes nolikums