Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs ir Jūrmalas pilsētas domes dibināta interešu izglītības iestāde, kas īsteno interešu izglītības programmas, veic interešu izglītības organizatoriski metodisko darbību, kā arī veic darbu ar jaunatni pašvaldībā.

Centra struktūrvienība ir Jaunatnes iniciatīvu centrs

 

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs ir izveidots 2009.gada 2.novembrī, reorganizējot Jūrmalas Tehniskās jaunrades, sporta un atpūtas centru (dibināts 1969.gadā) un Jūrmalas Jauno dabas draugu centru (dibināts  1974.gadā).

 

Centrs īsteno  interešu izglītības programmas tehniskajā jaunradē, kultūrizglītībā, sporta izglītībā (prāta spēles), vides izglītībā. 

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra īstenotās interešu izglītības programmas 

Nodarbības visās programmās ir bez maksas. 

 

Centrs piedāvā:

Telpu nomu bērnu pasākumiem, vasaras dienas nometnes, Mini ZOO ar mīļdzīvniekiem. 

 

Kontakti

mājas lapa:

www.bjic.jurmala.lv

Facebook: www.facebook.com/JurmalasBJIC
Direktore: Evija Majore
adrese: Zemgales iela 4, Jūrmala, LV 2008
tālrunis: 67767186, 26324186
e-pasts: bjic@edu.jurmala.lv
evija.majore@jurmala.lv
Direktores vietniece: Karīna Štālmane
tālrunis:

65503838, 28385656

e-pasts: karina.stalmane@edu.jurmala.lv
Jaunatnes lietu speciāliste: Krista Lubiņa
tālrunis: 25728797
e-pasts: krista.lubina@edu.jurmala.lv

 

Dokumenti

Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 18.augusta nolikums Nr.35 Jūrmalas bērnu un jauniešu interešu centra nolikums
Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta nolikums Nr.9 Jūrmalas jauniešu iniciatīvu projektu konkursa nolikums
Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 18.aprīļa lēmums Nr.178 Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra maksas pakalpojumiem
Reģistrācijas Nr. 2951901747