Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs ir Jūrmalas pilsētas domes dibināta interešu izglītības iestāde, kas īsteno interešu izglītības programmas, veic interešu izglītības organizatoriski metodisko darbību, kā arī veic darbu ar jaunatni pašvaldībā.

Centra struktūrvienība ir Jaunatnes iniciatīvu centrs

 

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs ir izveidots 2009.gada 2.novembrī, reorganizējot Jūrmalas Tehniskās jaunrades, sporta un atpūtas centru (dibināts 1969.gadā) un Jūrmalas Jauno dabas draugu centru (dibināts  1974.gadā).

 

Centrs īsteno  interešu izglītības programmas tehniskajā jaunradē, kultūrizglītībā, sporta izglītībā (prāta spēles), vides izglītībā. 

 

Interešu izglītības programmas, kurās ir iespējams pieteikties:

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra īstenotās interešu izglītības programmas 2020./2021.m.g. 

Līdz 6.aprīlim interešu izglītības nodarbības notiek attālināti.

Nodarbības visās programmās ir bez maksas. 

 

Centrs piedāvā:

Telpu nomu bērnu pasākumiem, vasaras dienas nometnes, Mini ZOO ar mīļdzīvniekiem. 

 

Kontakti

mājas lapa:

www.bjic.jurmala.lv

Facebook: www.facebook.com/JurmalasBJIC
Direktore: Evija Majore
adrese: Zemgales iela 4, Jūrmala, LV 2008
e-adrese: https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@90009226256
tālrunis: 67767186, 26324186
e-pasts: bjic@edu.jurmala.lv
evija.majore@edu.jurmala.lv
mājaslapa: bjic.jurmala.lv
Direktores vietniece: Karīna Štālmane
tālrunis:

65503838, 28385656

e-pasts: karina.stalmane@edu.jurmala.lv

 

Dokumenti

Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 18.augusta nolikums Nr.35 Jūrmalas bērnu un jauniešu interešu centra nolikums
Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta nolikums Nr.9 Jūrmalas jauniešu iniciatīvu projektu konkursa nolikums
Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 27.maija lēmums Nr.234 Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra maksas pakalpojumiem
Reģistrācijas Nr. 2951901747