Dokumenti
Kategorija: Dokumenti
Stratēģiskās plānošanas dokumenti
Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmums Nr.221 Par Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.–2020.gadam apstiprināšanu

 

Atvieglojumi

Jūrmalas pilsētas domes 2014. gada 10.jūlija saistošie noteikumi Nr. 19 Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs

 

Izglītības programmu licencēšana

Jūrmalas pilsētas domes 2010. gada 11.marta saistošie noteikumi Nr.14 Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību

 

Pirmsskolas izglītība

Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 21.aprīļa saistošie noteikumi Nr.10 Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu
Jūrmalas pilsētas domes  2016.gada 20.oktobra saistošie noteikumi Nr.38 Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas

 

Pamatizglītība

Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 21.janvāra rīkojums Nr.1.1-14/21-5

 

Par izglītojamo pieteikšanu un uzņemšanu 1.klasē Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs

Iesniegums (veidlapa , veidlapa uzņemšanai Aspazijas skolā )

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 21.janvāra rīkojumā Nr.1.1-14/21-5

Grozījumi rīkojumā Par izglītojamo pieteikšanu un uzņemšanu 1.klasē Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs

Iesniegums (veidlapa uzņemšanai sākumskolā "Ābelīte" )

 

Pārvaldes nolikums

Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 22.janvāra nolikums Nr.1  Izglītības pārvaldes nolikums

 

Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības 2020./2021.mācību gada aktivitāšu plāns

Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības 2019./2020.mācību gada darba plāns

Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības 2018./2019.mācību gada darba plāns

Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības 2017./2018.mācību gada darba plāns

 

IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2021
PILSĒTAS KARTE