Bērnu tiesību aizsardzību Jūrmalā nodrošina: 

 

Speciāliste bērnu tiesību aizsardzības jautājumos: Mārīte Švīgere
Tālrunis: 67511499
e-pasts: marite.svigere@jurmala.lv

Pieņemšanas laiki:  

pirmdiena 14.00–17.00

trešdiena 9.00–12.00