Iesniegumu un projektu pieņemšana un izsniegšana
Darba laiks:  pirmdiena  8.30–13.00 un 13.30–18.00
otrdiena–ceturtdiena 8.30–13.00 un 13.30–17.00
piektdiena 8.30–13.00 un 13.30–16.00
adrese: Edinburgas prosp.75, Jūrmala, LV-2010
kabinets: 1. stāvs, 6. kabinets
apmeklētāju apkalpošanas speciāliste: Ina Jansone
tālrunis: 67147592
e-pasts: pasts@jurmala.lv
referente: Anda Leišavniece
tālrunis: 27855015
e-pasts:  anda.leisavniece@jurmala.lv

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā apmeklētāju pieņemšanu notiek attālināti. NEATLIEKAMĀ GADĪJUMĀ – pirmdienās plkst.14.00–18.00 un ceturtdienās plkst.9.00–12.00, iepriekš piesakoties pie speciālistiem pa tālruni vai e-pastā (tikšanās laiks nedrīkst pārsniegt 15 minūtes).

 

Speciālistu pieņemšanas laiki:

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

pirmdienās 14.00–18.00
Arhitekti
Ainavu arhitekts
Pilsētplānotāji
Galvenā māksliniece

Būvinspektori, arhīvs

pirmdienās 14.00–18.00

ceturtdienās 9.00–12.00

 

Pilsētplānošanas nodaļas galvenie uzdevumi

  • nodrošina būvniecības procesa tiesiskumu pašvaldības administratīvajā teritorijā savas kompetences ietvaros;
  • sagatavo būvvaldei iesniedzamos atzinumus un izziņas saistībā ar būvniecību, pilsētplānošanu, kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzību un vides vizuālo kvalitāti;
  • izvērtē un sagatavo atzinumus par detālplānojumiem;
  • pieņem lēmumus par zemes ierīcības projektu uzsākšanu;
  • piedalās un organizē teritorijas plānojuma, detālplānojumu, apbūves noteikumu un citu noteikumu vai to grozījumu izstrādāšanā;
  • sagatavo lēmumu projektus par adrešu piešķiršanu;
  • sagatavo domes lēmumu projektus par zemes ierīcības projektu un zemesgabalu sadales apstiprināšanu;
  • nodrošina domes noteikto kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanu, aizsardzību un attīstību;
  • izstrādā vides vizuālās noformēšanas prasības, izskata, izvērtē un sniedz atzinumus vai norādījumus vides objektu izvietošanai pašvaldības teritorijā.

Normatīvie akti

Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikums Nr.22 Pilsētplānošanas nodaļas nolikums

Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 17. decembra saistošie noteikumi Nr.40

 

"Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nodevām"