Jūrmalas pilsētas dome 2018.gada 22.novembrī pieņēma lēmumu Nr.573 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 39, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”. Publiskā apspriešana norisinās no 2018.gada 13.decembra līdz 2019.gada 18.janvārim. Publiskās apspriešanas sanāksme notika 2018.gada 20.decembrī Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75.

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 114.punktu Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka 2019.gada 25.janvārī plkst.14.00 Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75, 30.kabinetā (2.stāvā) notiks detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūras ielā 39, Jūrmalā, publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izvērtēšana.