Jūrmalas pilsētas dome 2018.gada 24.maijā pieņēma  lēmumu Nr.246 „Par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 107, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”. Publiskā apspriešana norisinājās no 2018.gada 11.jūnija līdz 2018.gada 11.jūlijam.  Publiskās apspriešanas sanāksme notika 2018.gada 3.jūlijā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75.

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 114.punktu Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka 2019.gada 9.janvārī plkst.11.00 Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75, 30.kabinetā (2.stāvā) notiks detālplānojuma projekta zemesgabalam Kāpu ielā 107, Jūrmalā, publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izvērtēšana.