Jūrmalas pilsētas dome 2017.gada 23.augustā pieņēma lēmumu Nr.422 „Par detālplānojuma zemesgabalam Mirdzas ielā 31, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”. Publiskā apspriešana norisinājās no 2018.gada 13.septembra līdz 2018.gada 12.oktobrim.  Publiskās apspriešanas sanāksme notika 2018.gada 19.septembrī  Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75.

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 114.punktu Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka 2018.gada 14.decembrī plkst.10.30 Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75, 30.kabinetā (2.stāvā) notiks detālplānojuma projekta zemesgabalam Mirdzas ielā 31, Jūrmalā, publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksme.