Būvvaldes lēmumi
Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1130 159044040026.05.2020 Lielais 20A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/1129 159044040026.05.2020 Baltās kāpas 25 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atteikt saskaņot
14-11/1127 159044040026.05.2020 Oļu 5 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/1126 159044040026.05.2020 Ģertrūdes 14 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1124 159044040026.05.2020 Bulduru 15-1 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1123 159044040026.05.2020 Strēlnieku 64 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atteikt akceptēt
14-11/1122 159044040026.05.2020 Kalēju 25 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1121 159044040026.05.2020 9., 8.līnija _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1120 159044040026.05.2020 Vārpu, Dzimtenes _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1110 159044040026.05.2020 Tirgoņu Dubultu virzienā _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1107 159044040026.05.2020 Lībiešu 18, Talsu 31 Sporta un atpūtas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1106 159044040026.05.2020 Muižas 26-7 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1105 159044040026.05.2020 Dzintaru 28-57 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1102 159044040026.05.2020 Valtera 49A Dzīvojamā ēka un palīgēka - Akceptēt
14-11/1101 159044040026.05.2020 Rubeņu 17A Dzīvojamā ēka un palīgēka - Akceptēt
14-11/1099 159044040026.05.2020 Skolas 45B Dzīvojamo māju palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1098 159044040026.05.2020 Skolas 29 - 69 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1097 159044040026.05.2020 Lašu 1 - 24 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1096 159044040026.05.2020 Bulduru 15 - 1 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1092 159009480022.05.2020 Rotas 21 Viesu izmitināšanas objekts - BA-pagarināt termiņu
IESAKĀM APMEKLĒT
maijs 2020
PILSĒTAS KARTE