Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/2160 156927240024.09.2019 26.09.2019 Tīklu 11 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2159 156927240024.09.2019 26.09.2019 Brūkleņu 8 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2158 156927240024.09.2019 27.09.2019 Rīgas 3 _Labiekārtojuma infrastruktūra-Gājēju kustība - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2157 156927240024.09.2019 04.10.2019 Vētras 5 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2156 156927240024.09.2019 04.10.2019 Ventspils 4 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2155 156927240024.09.2019 04.10.2019 Tirzas 11 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2154 156927240024.09.2019 04.10.2019 Tērbatas 31 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2153 156927240024.09.2019 04.10.2019 Skultes Dzīvojamā ēka un palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2152 156927240024.09.2019 04.10.2019 Raiņa 104 Nedzīvojamo māju palīgēka - nav definējams
14-11/2151 156927240024.09.2019 04.10.2019 Nīcas 2A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2150 156927240024.09.2019 04.10.2019 Durbes 21 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2149 156927240024.09.2019 27.09.2019 Stirnu 5 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2148 156927240024.09.2019 Nometņu 9-74 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2147 156927240024.09.2019 Lauku 35-70 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2146 156884040019.09.2019 27.09.2019 Viestura 6 k-6 Izglītības pakalpojumu objekts - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2145 156884040019.09.2019 27.09.2019 Viestura 6 k-5 Izglītības pakalpojumu objekts - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2144 156884040019.09.2019 30.09.2019 Vidus 38 Izglītības pakalpojumu objekts - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2143 156884040019.09.2019 Vidus 36 k-1 Viesu izmitināšanas objekts - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2142 156884040019.09.2019 27.09.2019 Tirgoņu 17 Dzīvojamā māja-Mazstāvu daudzdzīvokļu māja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2141 156884040019.09.2019 25.09.2019 Rēzeknes pulka 20 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri