Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/2556 157350960012.11.2019 Puķu 60 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-grozīt nosacījumus
14-11/2555 157350960012.11.2019 14.11.2019 Lauku 16 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2554 157350960012.11.2019 Daugavas 2 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu un grozīt
14-11/2553 157350960012.11.2019 Bulduru 38 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2552 157350960012.11.2019 13.11.2019 Vikingu 30 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2551 157350960012.11.2019 Vienības 43-14 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2550 157350960012.11.2019 14.11.2019 Mārupes 7-700 (lit.001) Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2549 157350960012.11.2019 14.11.2019 Bulduru 70 - 6 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2548 157350960012.11.2019 22.11.2019 Kāpu 116 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2547 157350960012.11.2019 14.11.2019 Rēzeknes pulka _Autoceļi un ielas - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/2546 157350960012.11.2019 Sloka 7147 _Elektronisko sakaru būves - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2545 157350960012.11.2019 14.11.2019 Saules 3 _Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2544 157350960012.11.2019 Piekrastes 1 _Žogi un citi elementi - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2543 157316400008.11.2019 11.11.2019 Ražas 13 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Saskaņot izmaiņas
14-11/2542 157316400008.11.2019 13.11.2019 1.līnija 1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/2541 157316400008.11.2019 13.11.2019 Ražas 13 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-grozīt nosacījumus
14-11/2540 157316400008.11.2019 12.11.2019 Vikingu 76A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/2539 157316400008.11.2019 Viestura 6 k-6 Izglītības pakalpojumu objekts - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2538 157316400008.11.2019 Viestura 6 k-5 Izglītības pakalpojumu objekts - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2537 157316400008.11.2019 04.12.2019 Rojas 14 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi