Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/2576 157376880015.11.2019 20.11.2019 Kāpu 116 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2575 157376880015.11.2019 21.11.2019 Brocēnu 14 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2574 157376880015.11.2019 Dzelzceļa 38 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2573 157376880015.11.2019 Alejas 3 Izglītības pakalpojumu objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2572 157376880015.11.2019 Sūnu 21 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2571 157376880015.11.2019 Gāršas 1A _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2570 157376880015.11.2019 Rotas 12 dz.6 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2569 157376880015.11.2019 19.11.2019 Ķemeru 2-8/9 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2568 157376880015.11.2019 Kanālu 9-2 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2567 157376880015.11.2019 Dzintaru 48 K-1-22 Veselības aprūpes objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2566 157376880015.11.2019 Straumes _Gāzes apgāde - BA-izdot, veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2565 157376880015.11.2019 21.11.2019 Pumpuri, Jaundubulti, Dubulti, Majori, Bulduri _Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2564 157376880015.11.2019 21.11.2019 Asari, Vaivari _Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2563 157376880015.11.2019 19.11.2019 Jomas 54 _Labiekārtojuma infrastruktūra-Gājēju kustība - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2562 157376880015.11.2019 27.11.2019 Lielais 25 - 3 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2561 157376880015.11.2019 27.11.2019 Lielais 25 - 2 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2560 157376880015.11.2019 27.11.2019 Lielais 25 - 1 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2559 157376880015.11.2019 27.11.2019 Kanālu 39/41 Dzīvojamo māju palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2558 157376880015.11.2019 27.11.2019 Vasaras 12A Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/2557 157350960012.11.2019 Slokas 113 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu un grozīt