Būvvaldes lēmumi
Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1010 158949000015.05.2020 Pētera Beltes 0004 _Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija - Akceptēt
14-11/1009 158949000015.05.2020 15.05.2020 Promenādes 12 Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/1008 158949000015.05.2020 15.05.2020 Promenādes 12 Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/999 158923080012.05.2020 21.05.2020 Edinburgas 41A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-atteikt veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/998 158923080012.05.2020 Dreiliņu 8 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/997 158923080012.05.2020 15.05.2020 Ceru 12 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/996 158923080012.05.2020 Brīvības 64 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/995 158923080012.05.2020 18.līnija 3/3a Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pārreģistrēt
14-11/994 158923080012.05.2020 12.05.2020 Jomas 68 _Labiekārtojuma infrastruktūra-sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/993 158923080012.05.2020 Jomas 72 _Labiekārtojuma infrastruktūra-sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/992 158923080012.05.2020 Putnu 2-60 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/991 158923080012.05.2020 12.05.2020 Putnu 2-60 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/990 158923080012.05.2020 12.05.2020 Talsu 31 k-1-38 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/989 158923080012.05.2020 Semafora 9 _Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija - Akceptēt
14-11/988 158923080012.05.2020 12.05.2020 Zvārtas 27 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Izsniegt
14-11/987 158923080012.05.2020 21.05.2020 Lienes 16/18 _Elektronisko sakaru būves - Uzdot pārtraukt ēkas vai atsevišķas telpu grupas ekspluatāciju
14-11/986 158923080012.05.2020 21.05.2020 Kanālu 34 Tirdzniecības objekts - Atļaut veikt būvniecību
14-11/985 158923080012.05.2020 21.05.2020 Kārsas 28 Dzīvojamo māju palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1007 158923080012.05.2020 18.05.2020 Medņu 4 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/1006 158923080012.05.2020 13.05.2020 Ventspils 13C Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
IESAKĀM APMEKLĒT
maijs 2020
PILSĒTAS KARTE