Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/2596 157411440019.11.2019 02.12.2019 Draudzības 6 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/2595 157411440019.11.2019 Raiņa 97-15 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2594 157411440019.11.2019 Lorupes 3 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu un grozīt
14-11/2593 157411440019.11.2019 Jaunā 3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2592 157411440019.11.2019 Artūra 4A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2591 157411440019.11.2019 20.11.2019 Skolas _Gājēju ietves, veloceliņi - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2590 157411440019.11.2019 20.11.2019 Kraukļukalna 2 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Izsniegt
14-11/2589 157411440019.11.2019 21.11.2019 Dzintaru 48 K-1-6 Veselības aprūpes objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2588 157411440019.11.2019 21.11.2019 Dzimtenes 1-1 Viesu izmitināšanas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2587 157411440019.11.2019 Jāņa Pliekšāna 68 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2586 157411440019.11.2019 Jāņa Pliekšāna 68 k.3 - 5 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2585 157411440019.11.2019 20.11.2019 Sedas 4 Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/2584 157411440019.11.2019 28.11.2019 Viestura 22 Sadzīves pakalpojumu objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2583 157411440019.11.2019 20.11.2019 Kāpu 116 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2582 157376880015.11.2019 20.11.2019 Lauztuves 2 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Saskaņot izmaiņas
14-11/2581 157376880015.11.2019 Jūras 20 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/2580 157376880015.11.2019 19.11.2019 Ernesta 7 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/2579 157376880015.11.2019 Mirdzas 34 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2578 157376880015.11.2019 Meža 61 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2577 157376880015.11.2019 21.11.2019 Mencu 1 lit.2 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi