Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/2616 157428720021.11.2019 26.11.2019 Brocēnu 1 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2615 157428720021.11.2019 Alejas 3 Izglītības pakalpojumu objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2614 157428720021.11.2019 25.11.2019 Nometņu 14-11 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2613 157428720021.11.2019 Kolkas 20 k-1 Veselības aprūpes objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2612 157428720021.11.2019 25.11.2019 Emīlijas 16-16 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2611 157428720021.11.2019 Dzintaru 48 K-1-27 Veselības aprūpes objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2610 157428720021.11.2019 26.11.2019 Turaidas 49A Dzīvojamā ēka un palīgēka - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2609 157428720021.11.2019 02.12.2019 Piekrastes 16A Dzīvojamo māju palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2608 157428720021.11.2019 02.12.2019 Piekrastes 16A Būve ūdenī - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2607 157428720021.11.2019 Kuģu 12 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atcelt lēmumu
14-11/2606 157428720021.11.2019 Jāņa Pliekšāna 68A Dzīvojamo māju palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2605 157428720021.11.2019 02.12.2019 Jāņa Pliekšāna 68 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2604 157428720021.11.2019 02.12.2019 Jāņa Pliekšāna 68 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2603 157428720021.11.2019 Eglaines 10 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2602 157428720021.11.2019 02.12.2019 Ceriņu 42-25 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2601 157428720021.11.2019 25.11.2019 Bulduru 61 _Elektronisko sakaru būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2600 157428720021.11.2019 25.11.2019 Ormaņu 6 _Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2599 157428720021.11.2019 25.11.2019 Ormaņu 6 _Siltumapgāde - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2598 157428720021.11.2019 25.11.2019 Kuršu 4 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2597 157428720021.11.2019 Jaunā 75B _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi