Būvvaldes lēmumi
Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1050 158983560019.05.2020 20.05.2020 Bažciems 0112 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1049 158983560019.05.2020 Dzērvju 3 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1048 158983560019.05.2020 Kalsnavas 1 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1047 158983560019.05.2020 Ķemeru 86 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1046 158983560019.05.2020 Viktorijas 12 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atteikt akceptēt
14-11/1045 158983560019.05.2020 Skolas 35-61 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1044 158983560019.05.2020 Meža 79 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1043 158983560019.05.2020 20.05.2020 Mazā Jelgavas 18-46 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1042 158983560019.05.2020 Jomas 65/67 Viesu izmitināšanas objekts - Atcelt lēmumu
14-11/1041 158983560019.05.2020 21.05.2020 Tīklu 1A _Elektronisko sakaru būves - Saskaņot izmaiņas
14-11/1040 158983560019.05.2020 Mazā Dzirnavu 11 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1039 158983560019.05.2020 Ķemeru 86 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1038 158983560019.05.2020 27.05.2020 Raiņa 70 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1037 158983560019.05.2020 20.05.2020 Ķemeru 86 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1036 158983560019.05.2020 Brocēnu 4 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1035 158983560019.05.2020 Jomas 46 Dzīvojamā māja-Daudzstāvu daudzdzīvokļu māja - Administratīvās lietas izbeigšana
14-11/1034 158983560019.05.2020 29.05.2020 Putu 6 Dzīvojamo māju palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1033 158949000015.05.2020 20.05.2020 Strēlnieku 16 Tirdzniecības objekts - Saskaņot izmaiņas
14-11/1032 158949000015.05.2020 18.05.2020 Raiņa 118 Izglītības pakalpojumu objekts - Saskaņot izmaiņas
14-11/1031 158949000015.05.2020 22.05.2020 Kadiķu 4A Dzīvojamā ēka un palīgēka - Saskaņot izmaiņas
IESAKĀM APMEKLĒT
maijs 2020
PILSĒTAS KARTE