Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/2636 157471920026.11.2019 Lienes 16/18 Daudzfunkcionāla ēka - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2635 157471920026.11.2019 28.11.2019 Lībiešu 15-1 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2634 157471920026.11.2019 Ķemeru 2-8/9 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2633 157471920026.11.2019 28.11.2019 Kolkas 20 Veselības aprūpes objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2632 157471920026.11.2019 27.11.2019 Jāņa Pliekšāna 13 Viesu izmitināšanas objekts - Saskaņot izmaiņas
14-11/2631 157471920026.11.2019 Dzintaru 48 K-1-6 Veselības aprūpes objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2630 157471920026.11.2019 28.11.2019 Dzintaru 28-32 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2629 157471920026.11.2019 Dzimtenes 1-1 Viesu izmitināšanas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2628 157471920026.11.2019 Vikingu 8 Nedzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2627 157471920026.11.2019 Turaidas 49A Dzīvojamā ēka un palīgēka - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2626 157471920026.11.2019 28.11.2019 Turaidas 26 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2625 157471920026.11.2019 Siguldas 5A _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2624 157471920026.11.2019 Rudzu 3 _Gāzes apgāde - Saskaņot izmaiņas
14-11/2623 157471920026.11.2019 Bulduru 150 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2622 157471920026.11.2019 05.12.2019 Raiņa 66 Tirdzniecības objekts - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2621 157471920026.11.2019 05.12.2019 Dzintari 8919 Cits (skat.nosaukumu) - Atjaunot iepriekšējo stāvokli
14-11/2620 157471920026.11.2019 05.12.2019 Dzintari 8903 Cits (skat.nosaukumu) - Atjaunot iepriekšējo stāvokli
14-11/2619 157428720021.11.2019 Kāpu 116 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2618 157428720021.11.2019 Dārzkopības 7 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2617 157428720021.11.2019 Čiekuru 7 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu