Būvvaldes lēmumi
Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1070 158983560019.05.2020 Vēžu _Gāzes apgāde - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1069 158983560019.05.2020 Sloka 7118, 7130, 7131, 7141, 7142 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1068 158983560019.05.2020 Melluži _Hidrotehniskās un meliorācijas būves - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1067 158983560019.05.2020 Mazā Dzirnavu 11 _Gāzes apgāde - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1066 158983560019.05.2020 Eiženijas, Artūra, Ernesta _Hidrotehniskās un meliorācijas būves - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1065 158983560019.05.2020 Druvciems _Hidrotehniskās un meliorācijas būves - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1064 158983560019.05.2020 Dubulti, Jaundubulti, Pumpuri _Hidrotehniskās un meliorācijas būves - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1063 158983560019.05.2020 Zemgales 52 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1062 158983560019.05.2020 Tīklu 1A Nedzīvojamo māju palīgēka - BA-grozīt nosacījumus
14-11/1061 158983560019.05.2020 Robežu 10 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1060 158983560019.05.2020 26.05.2020 Rāznas 4 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/1059 158983560019.05.2020 Meža 61 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu un grozīt
14-11/1058 158983560019.05.2020 Meža 26 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1057 158983560019.05.2020 Mārupes 3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1056 158983560019.05.2020 Krūzes 6 Viesu izmitināšanas objekts - BA-pagarināt termiņu
14-11/1055 158983560019.05.2020 Jāņa Pliekšāna 82-16 Dzīvojamā māja-Daudzstāvu daudzdzīvokļu māja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1054 158983560019.05.2020 22.05.2020 Dzirnavu 47 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1053 158983560019.05.2020 Dāvja 65 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/1052 158983560019.05.2020 20.05.2020 Rīgas 37 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1051 158983560019.05.2020 Ārijas 6A _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
IESAKĀM APMEKLĒT
maijs 2020
PILSĒTAS KARTE