Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/2336 157108680015.10.2019 18.10.2019 Turaidas 27A _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2335 157108680015.10.2019 Raiņa 81-54 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2334 157108680015.10.2019 23.10.2019 Mellužu 19-2 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2333 157108680015.10.2019 24.10.2019 Raiņa, Satiksmes _Lietus kanalizācija, autoceļi un ielas - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2332 157108680015.10.2019 Dzintaru 4 _Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2331 157108680015.10.2019 21.10.2019 Edinburgas 87 k-3 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2330 157108680015.10.2019 21.10.2019 Bažciems 0112 dārziņš Nr. 105 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2329 157108680015.10.2019 21.10.2019 Bažciems 0112 dārziņš Nr. 281 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2328 157108680015.10.2019 23.10.2019 Tukuma 2B _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2327 157108680015.10.2019 18.10.2019 Kapteiņa Zolta 120 Cits (skat.nosaukumu) - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2326 157108680015.10.2019 18.10.2019 Kapteiņa Zolta 120 _Labiekārtojuma infrastruktūra-Brīvdabas atpūta - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2325 157108680015.10.2019 18.10.2019 Zemgales 52 Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/2324 157108680015.10.2019 18.10.2019 Skolas 13 Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/2323 157108680015.10.2019 28.10.2019 Meža 62 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2322 157108680015.10.2019 28.10.2019 Mežsargu 13 Cits (skat.nosaukumu) - Atteikt
14-11/2321 157108680015.10.2019 28.10.2019 Meža 139 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2320 157074120011.10.2019 Brūkleņu 8 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot
14-11/2319 157074120011.10.2019 15.10.2019 Dzirksteles 49A Dzīvojamā ēka un palīgēka - Saskaņot izmaiņas
14-11/2318 157074120011.10.2019 18.10.2019 Raudas _Autoceļi un ielas - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/2317 157074120011.10.2019 14.10.2019 Dzintaru 48 k-1 _Autoceļi un ielas - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu