Būvvaldes lēmumi
Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/750 158681160014.04.2020 17.04.2020 Bulduru 84 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/749 158681160014.04.2020 Bulduru 124 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/748 158681160014.04.2020 Saules 15-2 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/747 158681160014.04.2020 15.04.2020 Saules 15-2 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/746 158681160014.04.2020 Lašu 5-14 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/745 158681160014.04.2020 Dzintaru 48-14 Veselības aprūpes objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/744 158681160014.04.2020 15.04.2020 Dzintaru 48-14 Veselības aprūpes objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/743 158681160014.04.2020 Dzimtenes 13-6 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/742 158681160014.04.2020 Dubultu 10-26 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/741 158681160014.04.2020 15.04.2020 Slokas 75B _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/740 158681160014.04.2020 15.04.2020 Skolas 13 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/739 158681160014.04.2020 15.04.2020 Laipu 13 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/738 158681160014.04.2020 15.04.2020 Ārijas 6A _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/737 158681160014.04.2020 14.04.2020 Raiņa, Talsu _Labiekārtojuma infrastruktūra-Brīvdabas atpūta - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/736 158681160014.04.2020 14.04.2020 Līču 3 _Labiekārtojuma infrastruktūra-Brīvdabas atpūta - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/735 158681160014.04.2020 Vizbuļu 2 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/734 158681160014.04.2020 23.04.2020 Stūrmaņu 5A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atteikt
14-11/733 158681160014.04.2020 14.04.2020 Dubultu 10-26 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atteikt akceptēt
14-11/732 158681160014.04.2020 14.04.2020 Bulduru 124 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atteikt akceptēt
14-11/731 158681160014.04.2020 22.04.2020 Vārnukrogs 1802 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
IESAKĀM APMEKLĒT
maijs 2020
PILSĒTAS KARTE