Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1940 156685320027.08.2019 Rītupes 6 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-grozīt nosacījumus
14-11/1939 156685320027.08.2019 Oskara Kalpaka 13 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-grozīt nosacījumus
14-11/1938 156685320027.08.2019 Meža 60-36 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1937 156685320027.08.2019 Ķemeru 86 - 3 un 5 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1936 156685320027.08.2019 Jāņa Pliekšāna 12A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu un grozīt
14-11/1935 156685320027.08.2019 Dzimtenes 8A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/1934 156685320027.08.2019 Asaru 31A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu un grozīt
14-11/1933 156685320027.08.2019 Līgatnes 4 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Izsniegt
14-11/1932 156685320027.08.2019 Artūra 4 _Autoceļi un ielas - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1931 156685320027.08.2019 Pārslas 11B _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1930 156685320027.08.2019 Edinburgas 33A Izglītības pakalpojumu objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1929 156685320027.08.2019 Jāņa Pliekšāna 13 Ražošanas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1928 156685320027.08.2019 Meža 19 dz.5 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1927 156685320027.08.2019 Jāņa Pliekšāna 13 Viesu izmitināšanas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1926 156685320027.08.2019 Nometņu 10 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1925 156685320027.08.2019 Irbju 15 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1924 156685320027.08.2019 Dundagas 2A _Hidrotehniskās un meliorācijas būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1923 156685320027.08.2019 Grāvju 3 _Hidrotehniskās un meliorācijas būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1922 156685320027.08.2019 Pūres 31 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1921 156685320027.08.2019 Tirgus 12 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi