Būvvaldes lēmumi
Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/770 158707080017.04.2020 17.04.2020 Jūras 60 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/769 158707080017.04.2020 17.04.2020 Bažciems 0112 dārziņš Nr. 447 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/768 158707080017.04.2020 Prīmulu 1246 _Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija - Akceptēt
14-11/767 158707080017.04.2020 Peoniju 1115 _Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija - Akceptēt
14-11/766 158707080017.04.2020 28.04.2020 Vārnukrogs 1802 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/765 158707080017.04.2020 28.04.2020 Vārnukrogs 1802 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/764 158707080017.04.2020 28.04.2020 Mežsargu 13 _Žogi un citi elementi - Atļaut veikt būvniecību
14-11/763 158681160014.04.2020 23.04.2020 Strazdu 1A Dzīvojamā ēka un palīgēka - Saskaņot izmaiņas
14-11/762 158681160014.04.2020 20.04.2020 Ķemeru 86 Dzīvojamā māja-Mazstāvu daudzdzīvokļu māja - Saskaņot izmaiņas
14-11/761 158681160014.04.2020 23.04.2020 Kantora 5 k-2 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/760 158681160014.04.2020 Zigfrīda Meierovica 31 Daudzfunkcionāla ēka - BA-grozīt nosacījumus
14-11/759 158681160014.04.2020 Zemgales 76 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/758 158681160014.04.2020 Zemeņu 29A Dzīvojamo māju palīgēka - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/757 158681160014.04.2020 23.04.2020 Nīcas 2C Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/756 158681160014.04.2020 Līgatnes 1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu un grozīt
14-11/755 158681160014.04.2020 Kanālu 3 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pārreģistrēt un pagarināt termiņu
14-11/754 158681160014.04.2020 15.04.2020 Kalsnavas 2 k-1 Viesu izmitināšanas objekts - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/753 158681160014.04.2020 16.04.2020 Kalsnavas 2 Cits (skat.nosaukumu) - BA-grozīt nosacījumus
14-11/752 158681160014.04.2020 Jāņa Pliekšāna 82-32 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/751 158681160014.04.2020 17.04.2020 Gulbju 5A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
IESAKĀM APMEKLĒT
maijs 2020
PILSĒTAS KARTE