Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1980 156745800003.09.2019 Vārnukroga 10 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1979 156745800003.09.2019 Grāvju 6 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/1978 156745800003.09.2019 Dreiliņu 17 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/1977 156745800003.09.2019 Krusas 1A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1976 156745800003.09.2019 Laipu 10 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/1975 156745800003.09.2019 20.09.2019 Cīruļu 66 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/1974 156745800003.09.2019 Medņu 40 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1973 156745800003.09.2019 Medņu 42 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1972 156745800003.09.2019 Dubultu 108 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1971 156745800003.09.2019 Lašu 4 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1970 156745800003.09.2019 Omnibusa 13 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1969 156745800003.09.2019 Teātra 47 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1968 156745800003.09.2019 Ventspils 54 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1967 156745800003.09.2019 Raiņa 83 dz. 20 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1966 156745800003.09.2019 Nometņu 20 - 18 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1965 156745800003.09.2019 Edinburgas 57A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1964 156745800003.09.2019 Tālivalža 11 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Izsniegt
14-11/1963 156745800003.09.2019 13.09.2019 Medņu 3A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1962 156711240030.08.2019 Mellužu 60 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/1961 156711240030.08.2019 Saules 13 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas