Būvvaldes lēmumi
Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/790 158707080017.04.2020 17.04.2020 Jomas 47/49 Sabiedriskās ēdināšanas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/789 158707080017.04.2020 17.04.2020 Ērgļu 2 Viesu izmitināšanas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/788 158707080017.04.2020 17.04.2020 Dzintaru 48-23 Veselības aprūpes objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/787 158707080017.04.2020 17.04.2020 Dzintaru 48-23 Veselības aprūpes objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/786 158707080017.04.2020 17.04.2020 Kapteiņa Zolta pludmale Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/785 158707080017.04.2020 Ainažu, Alūksnes pludmale _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/784 158707080017.04.2020 8.līnija,Vienības pludmale _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/783 158707080017.04.2020 17.04.2020 8.līnija,Vienības pludmale _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/782 158707080017.04.2020 17.04.2020 Vikingu 8 Nedzīvojamo māju palīgēka - Atteikt akceptēt
14-11/781 158707080017.04.2020 17.04.2020 Ventspils 43A Nedzīvojamo māju palīgēka - Atteikt akceptēt
14-11/780 158707080017.04.2020 17.04.2020 Ventspils 43A Nedzīvojamo māju palīgēka - Atteikt akceptēt
14-11/779 158707080017.04.2020 17.04.2020 Mūzikas 14 _Hidrotehniskās un meliorācijas būves - Atteikt
14-11/778 158707080017.04.2020 17.04.2020 Lielais 20A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atteikt akceptēt
14-11/777 158707080017.04.2020 28.04.2020 Dārzu 18 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atteikt
14-11/776 158707080017.04.2020 Slokas 63 _Labiekārtojuma infrastruktūra-Brīvdabas atpūta - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/775 158707080017.04.2020 17.04.2020 Viestura 22 _Labiekārtojuma infrastruktūra-sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/774 158707080017.04.2020 17.04.2020 Vidus 40 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/773 158707080017.04.2020 17.04.2020 Varavīksnes 10 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/772 158707080017.04.2020 17.04.2020 Piestātnes 16 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/771 158707080017.04.2020 17.04.2020 Mūzikas 14 _Hidrotehniskās un meliorācijas būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
IESAKĀM APMEKLĒT
maijs 2020
PILSĒTAS KARTE