Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/2376 157134600018.10.2019 Piekrastes 35A Izglītības pakalpojumu objekts - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2375 157134600018.10.2019 25.10.2019 Zemgales 52 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/2374 157134600018.10.2019 28.10.2019 Bulduru 78 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/2373 157134600018.10.2019 31.10.2019 Ventas 2 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/2372 157134600018.10.2019 03.12.2019 Mežrozīšu 23 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/2371 157134600018.10.2019 25.10.2019 Zvārtas 27 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/2370 157134600018.10.2019 30.10.2019 Jomas 1/5 Pārvaldes objekts - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2369 157134600018.10.2019 24.10.2019 Dzelzceļa 38 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2368 157134600018.10.2019 Rubeņu 14/16 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2367 157134600018.10.2019 24.10.2019 Krusas 1 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2366 157134600018.10.2019 22.10.2019 Kāpu 149 _Autoceļi un ielas - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2365 157134600018.10.2019 22.10.2019 Vienības 35 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2364 157134600018.10.2019 Jurģu 8-12 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2363 157134600018.10.2019 22.10.2019 Dzintaru 33-2 Viesu izmitināšanas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2362 157134600018.10.2019 Kanālu 27 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2361 157134600018.10.2019 Kraukļukalna 2 _Gāzes apgāde - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2360 157134600018.10.2019 30.10.2019 Rīgas 21 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atteikt
14-11/2359 157134600018.10.2019 30.10.2019 Alejas 16 k-3 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2358 157134600018.10.2019 30.10.2019 Teteri Dzīvojamā ēka un palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2357 157108680015.10.2019 Darba 14 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu