Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/2396 157169160022.10.2019 24.10.2019 Bažciems 0112 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2395 157169160022.10.2019 24.10.2019 Bažciems 0112 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2394 157169160022.10.2019 23.10.2019 Lībiešu 19 _Labiekārtojuma infrastruktūra-Brīvdabas atpūta - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2393 157169160022.10.2019 24.10.2019 Turaidas, Rūjienas _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2392 157169160022.10.2019 24.10.2019 Rūjienas, Turaidas _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2391 157169160022.10.2019 31.10.2019 Meža 60 - 25 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2390 157169160022.10.2019 31.10.2019 Meža 60 - 5 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2389 157169160022.10.2019 31.10.2019 Meža 60 - 6 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2388 157169160022.10.2019 31.10.2019 Krišjāņa Barona 32A Dzīvojamo māju palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2387 157169160022.10.2019 31.10.2019 Kaugurciema 20 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2386 157169160022.10.2019 31.10.2019 Bulduru 70 - 6 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2385 157169160022.10.2019 31.10.2019 Bulduru 70 - 5 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2384 157169160022.10.2019 31.10.2019 Bulduru 70 - 3 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2383 157169160022.10.2019 31.10.2019 Bulduru 70 - 2 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2382 157169160022.10.2019 31.10.2019 Bulduru 70 - 1 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2381 157169160022.10.2019 23.10.2019 Līgatnes 4 Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/2380 157169160022.10.2019 25.10.2019 Jāņa Rozentāla 18 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Izsniegt
14-11/2379 157169160022.10.2019 28.10.2019 Avotu 12 Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/2378 157134600018.10.2019 24.10.2019 Turaidas 11 Reliģisko ceremoniju objekts - Saskaņot izmaiņas
14-11/2377 157134600018.10.2019 23.10.2019 Bulduru 102 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas