Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/2000 156771720006.09.2019 Jomas 42 _Labiekārtojuma infrastruktūra-Brīvdabas atpūta - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1999 156771720006.09.2019 Turaidas 67A Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1998 156771720006.09.2019 16.09.2019 Dzintaru 55 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1997 156771720006.09.2019 36.līnija 1202 _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1996 156771720006.09.2019 36.līnija _Labiekārtojuma infrastruktūra-sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1995 156771720006.09.2019 Omnibusa 13 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1994 156771720006.09.2019 Jomas 11/13 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1993 156771720006.09.2019 Skolas 38-57 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1992 156771720006.09.2019 Dubultu 42A Tirdzniecības objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1991 156771720006.09.2019 17.09.2019 Robežu 30 Dzīvojamo māju palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1990 156771720006.09.2019 17.09.2019 Pļaviņu 42 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1989 156771720006.09.2019 17.09.2019 Artilērijas 4 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1988 156771720006.09.2019 17.09.2019 Rubeņu 77 Dzīvojamo māju palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1987 156771720006.09.2019 17.09.2019 Puķu 11 Īslaicīgās lietošanas būves - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1986 156771720006.09.2019 Jaunā 49 Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/1985 156771720006.09.2019 Brūkleņu 0121 Cits (skat.nosaukumu) - Saskaņot
14-11/1984 156745800003.09.2019 Baltās kāpas 14 k-2 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/1983 156745800003.09.2019 Durbes 21 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1982 156745800003.09.2019 Pārslas 4A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/1981 156745800003.09.2019 Rītupes 9 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu