Būvvaldes lēmumi
Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/810 158741640021.04.2020 01.05.2020 Vārnukrogs 1802 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/809 158741640021.04.2020 01.05.2020 Vārnukrogs 1802 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/808 158741640021.04.2020 01.05.2020 Vārnukrogs 1802 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/807 158741640021.04.2020 01.05.2020 Birzes 3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/806 158707080017.04.2020 Zvārtas 26 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atteikt saskaņot
14-11/805 158707080017.04.2020 17.04.2020 Rubeņu 17A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atteikt saskaņot
14-11/804 158707080017.04.2020 Priežu 17 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/803 158707080017.04.2020 28.04.2020 Piekrastes 32 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/802 158707080017.04.2020 07.05.2020 Kāpu 37 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/801 158707080017.04.2020 21.04.2020 Emīla Dārziņa 15 k-2 _Katlumājas - Saskaņot izmaiņas
14-11/800 158707080017.04.2020 Viktorijas 95 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/799 158707080017.04.2020 22.04.2020 Zemgales 52 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/798 158707080017.04.2020 17.04.2020 Vilhelma Purvīša 29A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/797 158707080017.04.2020 Valtera 52A Dzīvojamā māja-Mazstāvu daudzdzīvokļu māja - BA-pagarināt termiņu
14-11/796 158707080017.04.2020 Rubeņu 17A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu un grozīt
14-11/795 158707080017.04.2020 Poruka 27 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/794 158707080017.04.2020 17.04.2020 Meža 26 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/793 158707080017.04.2020 23.04.2020 Plūdu 1 Cits (skat.nosaukumu) - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/792 158707080017.04.2020 Dzirnavu 36/38 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/791 158707080017.04.2020 17.04.2020 Jomas 47/49 Sabiedriskās ēdināšanas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
IESAKĀM APMEKLĒT
maijs 2020
PILSĒTAS KARTE