Būvvaldes lēmumi
Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/830 158741640021.04.2020 Ceru 12 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-atcelt darbību
14-11/829 158741640021.04.2020 27.04.2020 18.līnija 3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/828 158741640021.04.2020 21.04.2020 Strēlnieku 64 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atteikt akceptēt
14-11/827 158741640021.04.2020 Medņu 40 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/826 158741640021.04.2020 21.04.2020 Jomas 73 _Labiekārtojuma infrastruktūra-sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/825 158741640021.04.2020 21.04.2020 Jomas 70 _Labiekārtojuma infrastruktūra-sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/824 158741640021.04.2020 22.04.2020 Birzes 3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/823 158741640021.04.2020 21.04.2020 Dzintaru 12 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/822 158741640021.04.2020 21.04.2020 Mellužu 48 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/821 158741640021.04.2020 21.04.2020 Kāpu 72 _Elektronisko sakaru būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/820 158741640021.04.2020 21.04.2020 Kāpu 116 _Elektronisko sakaru būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/819 158741640021.04.2020 21.04.2020 Dzirnavu 46 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Atteikt
14-11/818 158741640021.04.2020 22.04.2020 Dzintari 1510 _Labiekārtojuma infrastruktūra-Brīvdabas atpūta - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/817 158741640021.04.2020 Jūras 23/25 Veselības aprūpes objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/816 158741640021.04.2020 21.04.2020 Bulduru 137 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/815 158741640021.04.2020 18.05.2020 Zemeņu 18 Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/814 158741640021.04.2020 21.04.2020 Kanālu 27 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Izsniegt
14-11/813 158741640021.04.2020 Edinburgas 12-4 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Lēmums par konstatētām atkāpēm no akceptētās ieceres vai būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem
14-11/812 158741640021.04.2020 01.05.2020 Vārnukrogs 1802 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/811 158741640021.04.2020 01.05.2020 Vārnukrogs 1802 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
IESAKĀM APMEKLĒT
maijs 2020
PILSĒTAS KARTE