Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/2020 156806280010.09.2019 19.09.2019 Ceriņu 29-10 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atteikt
14-11/2019 156806280010.09.2019 Žubītes 47 Cits (skat.nosaukumu) - Saskaņot
14-11/2018 156806280010.09.2019 Gulbju 15C Dzīvojamā ēka un palīgēka - Izsniegt
14-11/2017 156771720006.09.2019 Lienes 4425, 4718, Jāņa Pliekšāna 0054 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2016 156771720006.09.2019 Rudzu 2, 2 k-1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/2015 156771720006.09.2019 Kanālu 24 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Saskaņot izmaiņas
14-11/2014 156771720006.09.2019 Ērgļu _Autoceļi un ielas - Saskaņot izmaiņas
14-11/2013 156771720006.09.2019 Rubeņu 46 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2012 156771720006.09.2019 Rubeņu 37A Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pārreģistrēt
14-11/2011 156771720006.09.2019 16.09.2019 Pļaviņu 42 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/2010 156771720006.09.2019 Piekrastes 35A Izglītības pakalpojumu objekts - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2009 156771720006.09.2019 Palangas 9 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2008 156771720006.09.2019 Nīcas 2b Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2007 156771720006.09.2019 Jurģu 2A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu un grozīt
14-11/2006 156771720006.09.2019 Īves 3 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pārreģistrēt un pagarināt termiņu
14-11/2005 156771720006.09.2019 Gaujas 1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2004 156771720006.09.2019 Edinburgas 85 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2003 156771720006.09.2019 Cīruļu 50A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/2002 156771720006.09.2019 Brūkleņu 2 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/2001 156771720006.09.2019 Baļķu 8 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pārreģistrēt