Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/2416 157195080025.10.2019 Lauztuves 42 Dzīvojamo māju palīgēka - Atteikt
14-11/2415 157195080025.10.2019 Meža 60 - 31 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2414 157195080025.10.2019 Meža 60 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2413 157195080025.10.2019 06.11.2019 Dzērvju 1 Kultūras un izklaides objekts - Uzdot novērst konstatēto bīstamību
14-11/2412 157195080025.10.2019 04.11.2019 Dubultu 17 Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/2411 157169160022.10.2019 Vidzemes 1 _Gāzes apgāde - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2410 157169160022.10.2019 Lašu _Gāzes apgāde - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2409 157169160022.10.2019 Zvārtas 4 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-grozīt nosacījumus
14-11/2408 157169160022.10.2019 11.11.2019 Viršu 22A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/2407 157169160022.10.2019 Tirgoņu 17 Dzīvojamā māja-Mazstāvu daudzdzīvokļu māja - BA-grozīt nosacījumus
14-11/2406 157169160022.10.2019 23.10.2019 Silu 35 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/2405 157169160022.10.2019 25.10.2019 Rubeņu 37 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/2404 157169160022.10.2019 25.10.2019 Rubeņu 35B Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/2403 157169160022.10.2019 Noliktavas 3A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-grozīt nosacījumus
14-11/2402 157169160022.10.2019 24.10.2019 Lauztuves 2 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2401 157169160022.10.2019 Jāņa Rozentāla 18 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu un grozīt
14-11/2400 157169160022.10.2019 24.10.2019 Dzelzceļa 38 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-grozīt nosacījumus
14-11/2399 157169160022.10.2019 30.10.2019 Dārzkopības 7 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2398 157169160022.10.2019 Bulduru 29 Dzīvojamā māja-Mazstāvu daudzdzīvokļu māja - BA-pagarināt termiņu un grozīt
14-11/2397 157169160022.10.2019 25.10.2019 Babītes 1B Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi