Būvvaldes lēmumi
Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/850 158767560024.04.2020 10., 11.līnija _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/849 158767560024.04.2020 05.05.2020 Vārnukrogs 1802 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/848 158767560024.04.2020 05.05.2020 Vārnukrogs 1802 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/847 158767560024.04.2020 05.05.2020 Vārnukrogs 1802 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/846 158767560024.04.2020 05.05.2020 Vārnukrogs 1802 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/845 158767560024.04.2020 05.05.2020 Vārnukrogs 1802 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/844 158767560024.04.2020 05.05.2020 Vārnukrogs 1802 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/843 158767560024.04.2020 05.05.2020 Vārnukrogs 1802 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/842 158767560024.04.2020 05.05.2020 Vārnukrogs 1802 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/841 158767560024.04.2020 05.05.2020 Eiženijas 10 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atteikt
14-11/840 158741640021.04.2020 Rubeņu 35B Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/839 158741640021.04.2020 24.04.2020 Rubeņu 35 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/838 158741640021.04.2020 23.04.2020 Dzirnavu _Tilti, viadukti, ceļu pārvadi - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/837 158741640021.04.2020 23.04.2020 Kaugurciems _Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/836 158741640021.04.2020 Aizputes 1A _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/835 158741640021.04.2020 23.04.2020 Kaugurciems _Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija - BA-grozīt nosacījumus
14-11/834 158741640021.04.2020 22.04.2020 Rēzeknes pulka 14 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/833 158741640021.04.2020 22.04.2020 Priežu 3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/832 158741640021.04.2020 Milteņu 1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/831 158741640021.04.2020 Kleistes 7 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
IESAKĀM APMEKLĒT
maijs 2020
PILSĒTAS KARTE