Būvvaldes lēmumi
Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/870 158767560024.04.2020 Puķu 25A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-grozīt nosacījumus
14-11/869 158767560024.04.2020 24.04.2020 Čiekuru 19 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/868 158767560024.04.2020 Brīvības 50 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/867 158767560024.04.2020 24.04.2020 Jomas 72 _Labiekārtojuma infrastruktūra-sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/866 158767560024.04.2020 Tērbatas 42 _Labiekārtojuma infrastruktūra-Brīvdabas atpūta - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/865 158767560024.04.2020 Slokas 63 k-1, 63 k-2 _Labiekārtojuma infrastruktūra-Brīvdabas atpūta - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/864 158767560024.04.2020 Rūpniecības 13 _Labiekārtojuma infrastruktūra-Brīvdabas atpūta - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/863 158767560024.04.2020 Rēzeknes pulka 28 _Labiekārtojuma infrastruktūra-Brīvdabas atpūta - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/862 158767560024.04.2020 Raiņa, Talsu _Labiekārtojuma infrastruktūra-Brīvdabas atpūta - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/861 158767560024.04.2020 Līču 3 _Labiekārtojuma infrastruktūra-Brīvdabas atpūta - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/860 158767560024.04.2020 Engures 4 _Labiekārtojuma infrastruktūra-Brīvdabas atpūta - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/859 158767560024.04.2020 Dzintaru 48 Veselības aprūpes objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/858 158767560024.04.2020 24.04.2020 Dzintaru 48 Veselības aprūpes objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/857 158767560024.04.2020 24.04.2020 Dzintaru 48 Veselības aprūpes objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/856 158767560024.04.2020 Tīklu 1A _Elektronisko sakaru būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/855 158767560024.04.2020 29.04.2020 Edinburgas 51-1 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/854 158767560024.04.2020 Amatas 2A _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/853 158767560024.04.2020 Ventspils 43A Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/852 158767560024.04.2020 Ventspils 43A Nedzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/851 158767560024.04.2020 29.04.2020 Birzes 3 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
IESAKĀM APMEKLĒT
maijs 2020
PILSĒTAS KARTE