Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/2060 156832200013.09.2019 16.09.2019 Poruka 81 Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/2059 156832200013.09.2019 17.09.2019 Lāčplēša 6 Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/2058 156832200013.09.2019 24.09.2019 Aizputes 20 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Uzdot pārtraukt ēkas ekspluatāciju līdz bīstamības novēršanai
14-11/2057 156806280010.09.2019 Žubītes 56 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/2056 156806280010.09.2019 17.09.2019 Kleistes 5 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/2055 156806280010.09.2019 17.09.2019 Meža 61 _Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2054 156806280010.09.2019 Vidzemes 8a Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/2053 156806280010.09.2019 Vasarnīcu 1 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/2052 156806280010.09.2019 Pārslas 11B Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2051 156806280010.09.2019 17.09.2019 Meža 61 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2050 156806280010.09.2019 Ezeru 48A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2049 156806280010.09.2019 Ernesta Birznieka-Upīša 21 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/2048 156806280010.09.2019 Dzirksteles 63 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/2047 156806280010.09.2019 Daugavas 4 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2046 156806280010.09.2019 Daugavas 4 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pārreģistrēt
14-11/2045 156806280010.09.2019 13.09.2019 Dārzkopības 7 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/2044 156806280010.09.2019 Baznīcas 2 Tirdzniecības objekts - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2043 156806280010.09.2019 Baltās kāpas 25 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu un grozīt
14-11/2042 156806280010.09.2019 Rotas 23 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2041 156806280010.09.2019 Dubulti, Pumpuru _Labiekārtojuma infrastruktūra-Gājēju kustība - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu