Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/2080 156832200013.09.2019 Poruka 61 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-grozīt nosacījumus
14-11/2079 156832200013.09.2019 18.09.2019 Pētera Pāvila 4 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/2078 156832200013.09.2019 Pārslas 29 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu un grozīt
14-11/2077 156832200013.09.2019 16.09.2019 Medņu 3A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2076 156832200013.09.2019 Ludzas 2 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/2075 156832200013.09.2019 23.09.2019 Kadiķu 7 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2074 156832200013.09.2019 23.09.2019 Kadiķu 7 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2073 156832200013.09.2019 17.09.2019 Jomas 25 Sabiedriskās ēdināšanas objekts - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/2072 156832200013.09.2019 Dārzu 20 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/2071 156832200013.09.2019 Čiekuru 19 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pārreģistrēt un pagarināt termiņu
14-11/2070 156832200013.09.2019 Cīruļu 5A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2069 156832200013.09.2019 18.09.2019 Brīvības 50 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/2068 156832200013.09.2019 Bulduru 69 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2067 156832200013.09.2019 18.09.2019 Meža 8 _Elektronisko sakaru būves - Akceptēt
14-11/2066 156832200013.09.2019 Lauku 26 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2065 156832200013.09.2019 Bulduru 121 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2064 156832200013.09.2019 Aveņu 6 k-1 _Gāzes apgāde - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2063 156832200013.09.2019 16.09.2019 Jasmīnu 8 dz. 21 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2062 156832200013.09.2019 24.09.2019 Baznīcas 17 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2061 156832200013.09.2019 24.09.2019 Pētera Beltes 2A Dzīvojamā ēka un palīgēka - Atļaut veikt būvniecību