Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/2476 157255920001.11.2019 Meža 79 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pārreģistrēt un pagarināt termiņu
14-11/2475 157255920001.11.2019 Medņu 3A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2474 157255920001.11.2019 06.11.2019 Jomas 39A Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/2473 157255920001.11.2019 Dubultu 71 Veselības aprūpes objekts - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2472 157255920001.11.2019 14.11.2019 Dārzkopības 24 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/2471 157255920001.11.2019 05.11.2019 Vilhelma Purvīša 5, 0143 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2470 157255920001.11.2019 05.11.2019 Asari _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2469 157255920001.11.2019 Ventspils 19 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2468 157255920001.11.2019 Raiņa 110 Kultūras un izklaides objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2467 157255920001.11.2019 04.11.2019 Gāršas 1A _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2466 157255920001.11.2019 Raiņa 81-28 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2465 157255920001.11.2019 Bulduru 33, k1-18 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2464 157255920001.11.2019 06.11.2019 Ķemeru 86 Dzīvojamā māja-Mazstāvu daudzdzīvokļu māja - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2463 157255920001.11.2019 12.11.2019 Skolas 57A - 81 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2462 157255920001.11.2019 12.11.2019 Skolas 65A-52 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2461 157255920001.11.2019 12.11.2019 Putnu 2-60 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2460 157255920001.11.2019 12.11.2019 Partizānu 36 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2459 157255920001.11.2019 12.11.2019 Engures 15-30 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2458 157255920001.11.2019 12.11.2019 Dzirnavu 91 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2457 157255920001.11.2019 12.11.2019 Durbes 4-2 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību