Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/2496 157290480005.11.2019 07.11.2019 Bulduru 150 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2495 157290480005.11.2019 06.11.2019 Vienības 43-14 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2494 157290480005.11.2019 Engures 9-17 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2493 157290480005.11.2019 Dzintaru 28-18 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2492 157290480005.11.2019 28.11.2019 Bulduru 25 Dzīvojamā māja-Mazstāvu daudzdzīvokļu māja - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2491 157290480005.11.2019 Vasaras 36 Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/2490 157290480005.11.2019 Silu 35 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Akceptēt
14-11/2489 157290480005.11.2019 Lāčplēša 14 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2488 157290480005.11.2019 Dubultu 10 Dzīvojamā māja-Daudzstāvu daudzdzīvokļu māja - Atjaunot iepriekšējo stāvokli
14-11/2487 157290480005.11.2019 Asaru 10 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2486 157255920001.11.2019 08.11.2019 Otīlijas 7 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/2485 157255920001.11.2019 05.11.2019 Ērgļu 2 Viesu izmitināšanas objekts - Saskaņot izmaiņas
14-11/2484 157255920001.11.2019 06.11.2019 Ciļņu 9A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/2483 157255920001.11.2019 05.11.2019 Sloka, Vaivari _Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2482 157255920001.11.2019 04.11.2019 Puškina _Hidrotehniskās un meliorācijas būves - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2481 157255920001.11.2019 04.11.2019 Karogu _Hidrotehniskās un meliorācijas būves - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2480 157255920001.11.2019 Emīla Dārziņa 28 _Hidrotehniskās un meliorācijas būves - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2479 157255920001.11.2019 04.11.2019 Augļu _Hidrotehniskās un meliorācijas būves - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2478 157255920001.11.2019 Rūsiņa 3 (iepriekš Kāpu 102) Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-grozīt nosacījumus
14-11/2477 157255920001.11.2019 Piestātnes 16 Viesu izmitināšanas objekts - BA-grozīt nosacījumus