Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/2100 156866760017.09.2019 26.09.2019 Ilūkstes 1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2099 156866760017.09.2019 26.09.2019 Laimdotas 8/Dzelzceļa 71 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2098 156866760017.09.2019 26.09.2019 Kapteiņa Zolta 122 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2097 156866760017.09.2019 26.09.2019 Telšu 54 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2096 156866760017.09.2019 27.09.2019 Tirgoņu 17 Dzīvojamā māja-Mazstāvu daudzdzīvokļu māja - Saskaņot
14-11/2095 156866760017.09.2019 Rīgas 47 Cits (skat.nosaukumu) - Saskaņot
14-11/2094 156832200013.09.2019 18.09.2019 Pulkveža Brieža 6A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/2093 156832200013.09.2019 18.09.2019 Grāvju 15 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/2092 156832200013.09.2019 17.09.2019 Dzirksteles _Gāzes apgāde - Saskaņot izmaiņas
14-11/2091 156832200013.09.2019 Majori, Dubulti _Hidrotehniskās un meliorācijas būves - BA-grozīt nosacījumus
14-11/2090 156832200013.09.2019 17.09.2019 Mellužu _Gāzes apgāde - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2089 156832200013.09.2019 Jēkaba 6 _Gāzes apgāde - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2088 156832200013.09.2019 23.09.2019 Teātra _Autoceļi un ielas - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2087 156832200013.09.2019 Žubītes 26 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-grozīt nosacījumus
14-11/2086 156832200013.09.2019 17.09.2019 Ūdru 3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2085 156832200013.09.2019 Telšu 23 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/2084 156832200013.09.2019 Rubeņu 79 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/2083 156832200013.09.2019 Rubeņu 37A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2082 156832200013.09.2019 Rotas 21 Viesu izmitināšanas objekts - BA-pagarināt termiņu un grozīt
14-11/2081 156832200013.09.2019 Raiņa 63 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu