Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/2536 157316400008.11.2019 Peoniju 12 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/2535 157316400008.11.2019 12.11.2019 Mirdzas 34 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2534 157316400008.11.2019 20.11.2019 Meža 15 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2533 157316400008.11.2019 Laipu 13 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/2532 157316400008.11.2019 Laipu 13 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atcelt lēmumu
14-11/2531 157316400008.11.2019 Kāpu 37 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2530 157316400008.11.2019 Kadiķu 7 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2529 157316400008.11.2019 Kadiķu 7 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2528 157316400008.11.2019 Kadiķu 7 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-grozīt nosacījumus
14-11/2527 157316400008.11.2019 Ģirta 1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/2526 157316400008.11.2019 Dzintaru 3 - 1 Dzīvojamā māja-Mazstāvu daudzdzīvokļu māja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2525 157316400008.11.2019 13.11.2019 36.līnija Sabiedriskās ēdināšanas objekts - BA-grozīt nosacījumus
14-11/2524 157316400008.11.2019 Tukuma 32 _Labiekārtojuma infrastruktūra-Brīvdabas atpūta - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2523 157316400008.11.2019 Edinburgas 87 _Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2522 157316400008.11.2019 11.11.2019 Kolkas 20 Veselības aprūpes objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2521 157316400008.11.2019 13.11.2019 Kanālu 9-2 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2520 157316400008.11.2019 Dzintaru 48 _Gājēju ietves, veloceliņi - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2519 157316400008.11.2019 11.11.2019 Vikingu 8 Nedzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2518 157316400008.11.2019 Strēlnieku 64 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2517 157316400008.11.2019 Edinburgas 87 _Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi