Lēmuma datums 07.08.2015
Lēmuma numurs 14-11/1558
Objekta adrese Žubītes 38a
Lēmums _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
Kadastrs 1300 014 7116
Lēmuma tips Apliecinājuma karte inženierbūvēm
Darbības veids Jauna būvniecība