Būvvaldes lēmumi
Lēmuma datums 07.02.2017
Lēmuma numurs 14-11/228
Objekta adrese Irbju 21
Lēmums Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
Kadastrs 1300 021 4928
Lēmuma tips BA - Būvatļauja Ēkai
Darbības veids Pārbūve
IESAKĀM APMEKLĒT
maijs 2020
PILSĒTAS KARTE