Lēmuma datums 07.06.2019
Lēmuma numurs 14-11/1298
Objekta adrese Lāču 12A
Lēmums _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
Kadastrs 1300 003 0928
Lēmuma tips Apliecinājuma karte inženierbūvēm
Darbības veids Jauna būvniecība