Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/2582 160400880030.10.2020 Augļu _Hidrotehniskās un meliorācijas būves - Saskaņot izmaiņas
14-11/2581 160400880030.10.2020 Grāvju 54A Dzīvojamā ēka un palīgēka - Saskaņot izmaiņas
14-11/2580 160400880030.10.2020 Īves 1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/2579 160400880030.10.2020 Zemgales 60A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/2578 160400880030.10.2020 Vīksnas 1B Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/2577 160400880030.10.2020 Vikingu 6 Sporta un atpūtas objekts - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/2576 160400880030.10.2020 Vārnukroga 7 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pārreģistrēt
14-11/2575 160400880030.10.2020 Tukuma 21 Darījumu objekts - BA-izdot, veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2574 160400880030.10.2020 Tērbatas 8 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-grozīt nosacījumus
14-11/2573 160400880030.10.2020 Tērbatas 7 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/2572 160400880030.10.2020 Slokas 75 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-grozīt nosacījumus
14-11/2571 160400880030.10.2020 Pūces 2 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2570 160400880030.10.2020 Poruka 59 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2569 160400880030.10.2020 Irbju 55 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/2568 160400880030.10.2020 Ezeru 19 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2567 160400880030.10.2020 Čiekuru 19 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2566 160400880030.10.2020 Birzes 3 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2565 160400880030.10.2020 Tukuma _Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2564 160400880030.10.2020 Marijas 6 _Elektronisko sakaru būves - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2563 160400880030.10.2020 Ozolu 5A _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu