Būvvaldes lēmumi
Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1914 156650760023.08.2019 Aglonas 3 Dzīvojamo māju palīgēka - Saskaņot izmaiņas
14-11/1913 156650760023.08.2019 Tukuma 32 _Torņi, masti - BA-pagarināt termiņu
14-11/1912 156650760023.08.2019 Tirgus 19 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu un grozīt
14-11/1911 156650760023.08.2019 Ozolu 15 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/1910 156650760023.08.2019 Turaidas 80A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pārreģistrēt un pagarināt termiņu
14-11/1909 156650760023.08.2019 Ludzas 4 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/1908 156650760023.08.2019 Ludzas 4 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/1907 156650760023.08.2019 Ludzas 2 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/1906 156650760023.08.2019 Lāčplēša 11 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/1905 156650760023.08.2019 Augļu 10 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/1904 156650760023.08.2019 Amulas 2 Sporta un atpūtas objekts - BA-grozīt nosacījumus
14-11/1903 156650760023.08.2019 Nomales 13-30 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1902 156650760023.08.2019 Kolkas 20 Veselības aprūpes objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1901 156650760023.08.2019 Poruka 61 Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/1900 156650760023.08.2019 Dāvja 26A Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1899 156650760023.08.2019 Pērļu 17 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1898 156650760023.08.2019 Čiekuru 12A Transportlīdzekļu novietne - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1897 156650760023.08.2019 Čiekuru 12A Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1896 156650760023.08.2019 Vikingu 26A Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1895 156650760023.08.2019 Vikingu 8 Nedzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2019
PILSĒTAS KARTE