Būvvaldes lēmumi
Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1594 162370440015.06.2021 16.06.2021 Dundagas 13A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/1593 162370440015.06.2021 Vilhelma Purvīša 33 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1592 162370440015.06.2021 16.06.2021 Viestura 2A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/1591 162370440015.06.2021 Tirzas 11 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/1590 162370440015.06.2021 Studentu 6 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1589 162370440015.06.2021 16.06.2021 Silu 27 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/1588 162370440015.06.2021 Rāznas 4 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1587 162370440015.06.2021 Raiņa 55 Izglītības pakalpojumu objekts - BA - grozīt būvniecības dalībniekus
14-11/1586 162370440015.06.2021 Poruka 8 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1585 162370440015.06.2021 Pētera Pāvila 1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1584 162370440015.06.2021 16.06.2021 Konkordijas 5 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pārreģistrēt un pagarināt termiņu
14-11/1583 162370440015.06.2021 Kārsas 35 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1582 162370440015.06.2021 16.06.2021 Kanālu 17A Viesu izmitināšanas objekts - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/1581 162370440015.06.2021 Jāņa Pliekšāna 49 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-papildināt ar pielikumu
14-11/1580 162370440015.06.2021 Grīšļa 3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu un grozīt
14-11/1579 162370440015.06.2021 Bulduru 75 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1578 162370440015.06.2021 Ausekļa 30 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/1577 162370440015.06.2021 Alejas 17 Viesu izmitināšanas objekts - BA-grozīt nosacījumus
14-11/1576 162370440015.06.2021 16.06.2021 Upes Salacas _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1575 162370440015.06.2021 16.06.2021 Rūjienas, Turaidas _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2021
PILSĒTAS KARTE