Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/694 158586120003.04.2020 Kleistes 3 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Saskaņot izmaiņas
14-11/693 158586120003.04.2020 Rēzeknes pulka _Autoceļi un ielas - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/692 158586120003.04.2020 Pārslas 13 _Gāzes apgāde - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/691 158586120003.04.2020 Vidus 57 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/690 158586120003.04.2020 03.04.2020 Vidus 57 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atcelt lēmumu
14-11/689 158586120003.04.2020 Slokas 61 k-2 Ražošanas objekts - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/688 158586120003.04.2020 Sabiles 1A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/687 158586120003.04.2020 Mellužu 47 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/686 158586120003.04.2020 Lienes 7 Daudzfunkcionāla ēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/685 158586120003.04.2020 Kaulenieki Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/684 158586120003.04.2020 Kāpu 55A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/683 158586120003.04.2020 Edinburgas 67 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/682 158586120003.04.2020 Dzintaru 62 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-atteikt izdot, neveikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/681 158586120003.04.2020 03.04.2020 Bažciems 0112 dārziņš Nr. 476 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/680 158586120003.04.2020 03.04.2020 Bažciems 0112 dārziņš Nr. 140 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/679 158586120003.04.2020 Viņķu 26A Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/678 158586120003.04.2020 Jomas 73 _Labiekārtojuma infrastruktūra-sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/677 158586120003.04.2020 Emīla Dārziņa 15 Veselības aprūpes objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/676 158586120003.04.2020 Zvārtas 27 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - nav definējams
14-11/675 158586120003.04.2020 Rubeņu 35 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - nav definējams