Būvvaldes lēmumi
Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1130 159044040026.05.2020 Lielais 20A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/1129 159044040026.05.2020 Baltās kāpas 25 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atteikt saskaņot
14-11/1128 159044040026.05.2020 27.05.2020 Viktorijas _Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1127 159044040026.05.2020 Oļu 5 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/1126 159044040026.05.2020 Ģertrūdes 14 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1125 159044040026.05.2020 27.05.2020 Cīruļu 35 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/1124 159044040026.05.2020 Bulduru 15-1 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1123 159044040026.05.2020 Strēlnieku 64 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atteikt akceptēt
14-11/1122 159044040026.05.2020 Kalēju 25 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1121 159044040026.05.2020 9., 8.līnija _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1120 159044040026.05.2020 Vārpu, Dzimtenes _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1119 159044040026.05.2020 26.05.2020 Vārpu, Dzimtenes _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1118 159044040026.05.2020 26.05.2020 9., 8.līnija _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1117 159044040026.05.2020 27.05.2020 Rūjienas, Mālpils _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmes par būvniecības ieceres akceptu un būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1116 159044040026.05.2020 27.05.2020 Rūjienas, Mālpils _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1115 159044040026.05.2020 26.05.2020 Viktorijas, Konkordijas _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1114 159044040026.05.2020 27.05.2020 3., 4.līnija _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1113 159044040026.05.2020 26.05.2020 Zemgales 34 Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/1112 159044040026.05.2020 28.05.2020 Oskara Kalpaka 13 Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/1111 159044040026.05.2020 26.05.2020 Bulduru 150 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Izsniegt
IESAKĀM APMEKLĒT
maijs 2020
PILSĒTAS KARTE