Jūrmalas pilsētā vēsturiskās attīstības gaitā ir saglabātas dabas un kultūrvēsturiskās vērtības, kuru ilgtspējīga izmantošana ir pilsētas ekonomiskās izaugsmes pamatā. Unikālie dabas un kultūrvēsturiskie resursi ir Jūrmalas pilsētas priekšrocība, salīdzinot to ar citām Latvijas un Baltijas jūras piekrastes pilsētām:

Rīgas jūras līcis, Lielupe, Jūrmalas ezeri;

lieliska 24,2 km gara balto kvarca smilšu pludmale;

priežu mežaudzes;

kultūrvēsturiskais mantojums – vēsturiskā koka arhitektūra, mākslas vēstures pieminekļi un to tradicionālā vide;

īpaši aizsargājamās dabas teritorijas – Ķemeru nacionālais parks, dabas parks „Ragakāpa”, dabas liegums „Lielupes grīvas pļavas", kuras ir Eiropas Savienības dabas daudzveidības saglabāšanai izveidotā aizsargājamo teritoriju tīkla Natura 2000 sastāvā;

dabiskās ar sēru un ģipsi mineralizētās balneoloģiskās kūdras dūņas Ķemeros;

četru veidu minerālūdens avoti;

ainaviskā un bioloģiskā daudzveidība.