Jūrmalas osta ir viena no Latvijas septiņām mazajām ostām. Tā atrodas Jūrmalā, Rīgas Jūras līča Lielupes grīvā. Ostas viena no ilgtspējīgās attīstības stiprajām pusēm ir tās izdevīgā ģeogrāfiskā atrašanās vieta – kūrortpilsētā Jūrmalā, kas ir populārs tūrisma galamērķis.

Šī brīža lielākais ostas pārvaldes uzdevums ir ostas attīstības plāna 2015.–2022.gadam realizācija. Viens no plāna mērķiem ir publiskā jahtkluba "Jūrmala" izveide. Jūrmalas osta par savu ilgtermiņa mērķi ir nospraudusi kļūt par vienu no vadošajām jahtu ostām Latvijā un Baltijas reģionā.

 

Ostā teritorijā:

  • izveidota auto stāvvieta līdz pat 16 transportlīdzekļu novietošanai; atjaunots laukuma segums; ar daudzgadīgu zālāju atjaunota zaļā zona; veikta niedru izpļaušana;
  • uzveidots betona bruģakmens segums moduļu mājiņu novietnei, administratīvās teritorijas labiekārtošanai;
  • atjaunots slips - slīpas rampas laivu ielaišanai ūdenī no krasta; uzstādītas dzelzsbetonos plātnes seguma atjaunošanai;
  • nostiprinātas un profilētas krasta nogāzes – nogāzes nostiprināšana veikta, nemainot krasta līniju, labojot zemes iesēdumus un esošās bedres;
  • izveidotas inženeirtehniskās komunikācijas – elektroenerģijas pieslēgums, dziļurbums, kanalizācijas septiskā aka;
  • ūdenī novietoti betona pontoni ar koka klāju – pontona garums ir 50 m, kur pievienoti četri 6 m gari tauvošanās pirksti; ir nodrošināti divi servisa punkti ar apgaismojuma lampu – 4x16A, ūdensvads un elektrības vads. Tauvošanās aprīkojums – 16 tauvošanās vietas, polleri.