Šovasar Jūrmalas ostas pārvalde izvietoja jahtu ostā “Jūrmala” 18 jaunas tauvošanās laipas, kas palielināja jahtu ostas kapacitāti līdz 80 vietām.  

Pieprasījums pēc ostas pakalpojumiem ir stabils – 2020.gada sezonā jahtu ostā bija noslēgti 53 līgumi par pastāvīgo stāvēšanu.

 

Šovasar tika uzstādītas papildu tauvošanās laipas, pievienojot pie esošajiem pontoniem. Kopējā kapacitāte palielinājās līdz 80 stāvvietām, tajā skaitā desmit stāvvietas paredzētas Jūrmalas viesiem.

 

Jūrmalas osta pēdējo divu gadu laikā veikusi nozīmīgus ieguldījumus darbības attīstībai: kuģotāju drošībai uzstādītas navigācijas zīmes un bojas. Šodien Jūrmalas ostas akvatorijā atrodas visas kuģošanas noteikumos paredzētās peldošās navigācijas zīmes, kas dod iespēju arī pieredzējušiem kuģotājiem atsvaidzināt savas zināšanas. Pērn tika veikti arī dziļuma mērījumi visai Jūrmalas akvatorijai no Lielupes grīvas līdz dzelzceļa tiltam. Jahtu ostā uzstādīta videonovērošana.

 

Investīcijas Jūrmalas jahtu ostas attīstībā tiek veiktas projektā “Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā”. Projekta mērķis ir izveidot mazo ostu tīklu ar kvalitatīviem pakalpojumiem Baltijas jūras austrumu piekrastē un Rīgas jūras līcī.