Galvenie uzdevumi

saskaņā ar Jūrmalas ostas teritorijas plānojumu veido un uztur ostas infrastruktūru, būvē ēkas un būves ostas darbības nodrošināšanai.

 

Jūrmalas ostas pārvaldes valde:

Jānis Artemjevs – Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Vides nodaļas vadītājs, Jūrmalas ostas pārvaldes valdes priekšsēdētājs;

Jānis Lagūns – SIA “Jūraslīča zvejnieki” valdes loceklis; 

Rita Sproģe – Jūrmalas pilsētas domes deputāte; 

Salvis Petriks – Ekonomikas ministra ārštata padomnieks; 

Andris Maldups – Satiksmes ministrijas Tranzīta politikas departamenta direktors;

Normunds Riekstiņš – Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta direktors;

Madars Lasmanis – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra padomnieks pašvaldību un reģionālās attīstības jautājumos;

Jānis Lediņš – Jūrmalas pilsētas domes deputāts, Jūrmalas ostas pārvaldes valdes priekšsēdētāja vietnieks; 

Aivars Vētra – SIA “Jahtu serviss” īpašnieks, Biedrības “Jūrmalas Zaļais jahtklubs” valdes loceklis. 

 

Kontakti

e-adrese:

https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@90000518538

pārvaldnieka palīgs/ p.i.: Laura Sutta
tālrunis:  29128272
e-pasts: laura.sutta@jurmala.lv
mājaslapa: www.jurmalasosta.lv

 

Normatīvie akti

Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 17.maija saistošie noteikumi Nr.20

Jūrmalas ostas noteikumi

Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9.jūlija nolikums Nr.32 Jūrmalas ostas pārvaldes nolikums
Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija saistošie noteikumi Nr.27 Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā ietilpstošās Lielupes daļas izmantošanu 

Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmums Nr.196

Par Jūrmalas ostas pārvaldes valdi
Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra lēmums Nr.443 Par Jūrmalas ostas attīstības programmas 2015.–2022.gadam apstiprināšanu
Investīciju plāns (līdz 2020.gadam) un Rīcības plāns  
Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 26.novembra lēmums Nr.646 Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra lēmumā Nr.443 “Par Jūrmalas ostas attīstības programmas 2015.-2022.gadam apstiprināšanu”
Investīciju plāns 
Rīcības plāns 
Jūrmalas ostas attīstības programmas 2015.-2022.gadam izvērtējums 
Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra lēmums Nr. 56. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra lēmumā Nr.443 “Par Jūrmalas ostas attīstības programmas 2015.-2022.gadam apstiprināšanu”
7.nodaļa "Investīciju plāns (līdz 2020.gadam) un 8.nodaļa "Rīcības plāns" 
Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra lēmums Nr.57 Par Jūrmalas ostas robežu izmaiņu projektu
Lielupes ekspluatācijas noteikumi 
Lielupes eksplatācijas noteikumu pielikums (karte )