Jūrmalas pilsētas mārketinga publicitātes materiāls (angļu val.) pozicionē Jūrmalu kā izcilu investīciju un uzņēmējdarbības attīstības vietu.

 

Mārketinga materiāli izgatavoti Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm" projekta „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde" ietvaros.