"Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā” Nr. 9.3.1.1/19/I/031 – apstiprināts 2019.gada 23.oktobrī.