Specifiskais atbalsta mērķis 9.3.1.1.

Projektu iesniegumu atlases nosaukums 

Statuss

“Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” ” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai

Izsludināts

 

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi:  

Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumi Nr.871 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai”  pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi.

IESAKĀM APMEKLĒT
maijs 2021
PILSĒTAS KARTE