Nosaukums:Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” projekts “Sadarbība un zināšanu nodošana dabas tūrisma attīstības veicināšanai”
Apraksts:

Projekta aktivitātes:

Projekta ietvaros veikti divi pieredzes apmaiņas braucieni uz Dānijas un Islandes tehnoloģiju, inovāciju un dabas tūrisma centriem:

  • No 2019.gada 15.maija līdz 17.maijam norisinājās vizītes Dānijas centros – zinātnes centrā “Experimentarium” un Kopenhāgenas tūrisma centrā;

  • Laika posmā no 2019.gada 17.jūlija līdz 20.jūlijam norisinājās vizītes Islandes centros -  muzejā “Islandes vaļi”/ “Whales of Iceland” un Harpa koncertu zāļu un konferenču centrā/ Harpa Concert Hall and Conference Centre u.c.

Projekta rezultātā plānotais ieguvums:

Projekta īstenošanas rezultātā bagātināta Jūrmalas pilsētas domes darbinieku pieredze un papildinātas zināšanas, kas būs noderīgas, īstenojot ieceri izveidot Ķemeros Daudzfunkcionālu dabas tūrisma centru un meža parku, kas apvienotu sabiedrības, tūrisma, dabas izglītības, kā arī zinātnes centra funkcijas.

Statuss:pabeigts
Iesniedzējs:Jūmalas pilsētas dome
Mērķis:

Īstenot pieredzes apmaiņas un zināšanu pārneses vizītes ar Islandes un Dānijas pašvaldību, kā arī dabas un tūrisma centru pārstāvjiem, lai pilnveidotu Jūrmalas pilsētas domes darbinieku zināšanas un prasmes, dalītos ar idejām un veidotu turpmāku sadarbību Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūves un meža parka labiekārtojuma izveidei Ķemeros.

Periods:No: 01.03.2019
Līdz: 30.08.2019
Finansējuma apmērs:8 225.76 €
Finansējuma avots:

Projekta attiecināmās izmaksas 8 042,07 EUR, kur:

  1. Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” finansējums ir 60% jeb 4 825,24 EUR;

  2. Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums ir 40% jeb 3 216,83 EUR.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības finansējums neattiecināmo izmaksu segšanai ir  183,69 EUR.

Kontaktpersona:Ieva Smildziņa
Kontaktpersonas tālruņa nr.:26399342
Kontaktpersonas e-pasts: ieva.smildzina@jurmala.lv