Nosaukums:Apvārsnis 2020 (Horizon 2020) programmas projekts “Integrētas ilgtspējīgas enerģētikas un klimata politikas īstenošana valsts iestādēs
Apraksts:

 

 

Projekta aktivitātes:

Projekta sākumā tiks veikta vispārēja pašvaldību aptauja, lai apzinātu galvenās barjeras, ar kurām sastopas pašvaldības Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas 2013.-2020. gadam (turpmāk - IERP) sagatavošanas un īstenošanas procesā. Pilotpilsētas projekta laikā tiks izmēģinātas trīs rekomendācijas un tiks sniegts vērtējums par projekta rezultātiem. Projekta laikā tiks organizēti semināri, kur dalībnieki prezentēs savus rezultātus, kā arī  apmainīsies ar pieredzi, labo praksi un idejām par labāku IERP ieviešanu.

Projekta rezultātā plānotais ieguvums:

Tiks izstrādāti ieteikumi veiksmīgākai IERP īstenošanai, barjeru pārvarēšanai un tiks meklētas papildus iespējas noteikto IERP pasākumu īstenošanai un finansēšanai.

Statuss:noraidīts
Iesniedzējs:Jūrmalas pilsētas dome
Mērķis:

Uzlabot IERP īstenošanas procesu un sniegt vērtējumu par projektā sagatavotajām rekomendācijām īstenošanas procesa uzlabošanai.

Periods:No: 01.08.2017
Līdz: 31.08.2020
Finansējuma apmērs:5 000.00 €
Finansējuma avots:

100% ir Apvārsnis 2020 programmas finansējums.

Kontaktpersona:Lelde Brača
Kontaktpersonas tālruņa nr.:67511490
Kontaktpersonas e-pasts: Lelde.Brača@jurmala.lv