Nosaukums:Valsts programmas Jaunatnes politikas 2016.gadam 1.4.apakšadaļas "Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu" projekts "Kopā esam"
Apraksts:

Projekta aktivitātes:

Projekta ietvaros tiks īstenotas septiņas aktivitātes:

  • “Apmācības par neformālo izglītību jauniešiem un Jūrmalas pilsētas domes pārstāvjiem”;
  • “Baltā galdauta svētki ar Jūrmalas pilsētas domes pārstāvjiem”;
  • “Baltā galdauta svētki ar uzņēmējiem”;
  • “Baltā galdauta svētki ar sportistiem”;
  • “Baltā galdauta svētki latviešu kultūras noskaņās”;
  • “Neformālās izglītības apmācības jauniešu līderiem “Pacelt Latviju mazliet uz augšu””;
  • “Baltā galdauta svētku noslēguma pasākums”.

Projekta rezultātā plānotais ieguvums:

Projekta laikā tiks īstenots aktivitāšu kopums, kas aktualizēs ne tikai jauniešu līdzdalību un pilsonisko apziņu, bet arī latvietības un savas identitātes jautājumus, veicinot piederības apzināšanos un tās izpausmes. Caur šo projektu un tā aktivitātēm tiek veicināta jauniešu un pašvaldības sadarbība.

Statuss:pabeigts
Iesniedzējs:Jūrmalas pilsētas dome
Mērķis:

Veidot un stiprināt jauniešu valstsgribu un piederības apziņu valstij, pilnveidot jauniešu zināšanas un prasmes, veicināt uzņēmību un iesaistīšanos sabiedrības aktivitātēs, nodrošināt Jūrmalas pilsētas jauniešiem saturīgas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes.

Periods:No: 25.04.2016
Līdz: 30.09.2016
Finansējuma apmērs:3 500.00 €
Finansējuma avots:

Jaunatnes starptautisko projektu aģentūras finansējums ir 100% apmērā.

Kontaktpersona:Ieva Smildziņa
Kontaktpersonas tālruņa nr.:26399342
Kontaktpersonas e-pasts: Ieva.Smildzina@jurmala.lv