Nosaukums:NFI projekts "Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde"
Apraksts:

  

Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm" projekta „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvija un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde" (Nr.4.3-24/NFI/INP-001).

 

Projekta galvenās aktivitātes:

  • paplašināt pašvaldību iespējas un instrumentus uzņēmējdarbības veicināšanā un privāto investīciju piesaistē;
  • atbalsts lielākajām pašvaldībām, t.sk. Jūrmalai, ārējiem mārketinga pasākumiem un investīciju piedāvājumu sagatavošanai potenciālajiem investoriem - Jūrmalas pilsētas pašvaldībai tiek izstrādāts Investīciju piesaistes materiāls projektam „Investīciju objekta - Dabas izglītības centra Ķemeros, Jūrmalas pilsētā izveidošana un attīstības koncepcija".

 

Statuss:pabeigts
Iesniedzējs:Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Projekta partneri - Plānošanas reģioni, labuma guvēji plānošanas reģionos esošās pašvaldības, t.sk. Jūrmalas pilsētas dome.
Mērķis:

Stiprināt Latvijas pašvaldību un reģionu kapacitāti un sniegt atbalstu uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumos.

Periods:No: 09.12.2015
Līdz: 02.03.2016
Finansējuma apmērs:20 566.97 €
Finansējuma avots:

1. attiecināmo izmaksu summa ir 15 230,00 EUR (piecpadsmit tūkstoši divi simti trīsdesmit euro un 00 centi), kur Norvēģijas finanšu instrumenta finansējums ir 15 230,00 EUR (piecpadsmit tūkstoši divi simti trīsdesmit euro un 00 centi);

2. neattiecināmo izmaksu summa, kura segta no Jūrmalas pilsētas domes budžeta ir 5 336,97 EUR (pieci tūkstoši trīs simti trīsdesmit seši euro un 97 centi).

Kontaktpersona:Gundega Ose
Kontaktpersonas tālruņa nr.:29152872
Kontaktpersonas e-pasts: gundega.ose@jurmala.lv