Nosaukums:Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam 1.prioritārā virziena "Konkurētspējīga ekonomika" projekts "Baltijas uzņēmējdarbības laboratorijas"
Apraksts:

  

Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam 1.prioritārais virziens "Konkurētspējīga ekonomika"

 

Projekta galvenās aktivitātes - projekta ietvaros tiks veicināta sadarbība starp Somijas, Zviedrijas un Latvijas studentiem, starptautiskās sadarbības un inovāciju platformas "Demola Latvia" ietvaros, iesaistot vismaz  100 studentus un veidojot starptautiskas studentu komandas, kuras izstrādās jaunu, inovatīvu produktu un pakalpojumu idejas, kas veicinās viedo pilsētu sniegto pakalpojumu pilnveidošanu. Projektā iesaistītas pašvaldības tiks izmantotas kā mērķteritorijas, kas definēs studentiem veicamo darba uzdevumu konkrētas situācijas vai problēmas risināšanai, balstoties uz pilsētu ģeogrāfiskajiem un attīstības plānošanas dokumentos noteiktajiem izaicinājumiem. Projekta īstenošanas rezultātā tiek plānots izveidot vismaz 5 starptautiskus kopuzņēmumus un 10 sadarbības projektus, kā arī nodrošināt jaunizveidotajiem uzņēmumiem un projektiem to attīstībai pieredzējušu uzņēmēju mentoringa pakalpojumus vismaz 3 gadus.

Statuss:pabeigts
Iesniedzējs:Jūrmalas pilsētas dome, sadarbībā ar projekta vadošo partneri Baltijas institūtu Somijā (the Baltic Institute of Finland) un projekta partneriem - New Factory ltd (Somija); Norrköping Science Park AB/ Demola East Sweden (Zviedrija); Latvian IT Clu
Mērķis:

Attīstīt vidi, kas radītu iespēju veidot jaunus starptautiskus uzņēmumus un radīt inovatīvus produktus un pakalpojumus dažādiem sektoriem, tai skaitā, veidojot un attīstot viedo pilsētu tīklu.

Periods:No: 01.10.2015
Līdz: 30.09.2018
Finansējuma avots:

Jūrmalas pilsētas domes dalība projektā noteikta kā asociētajam partnerim, tādēļ projekta īstenošanai nav nepieciešams finansējums.

Kontaktpersona:Gundega Ose
Kontaktpersonas tālruņa nr.:67511484
Kontaktpersonas e-pasts: Gundega.Ose@jurmala.lv