Projekti - Dalība darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskās atbalsta mērķa 9.2.2.1. pasākuma projekts "Deinstitucionalizācija"
Nosaukums:Dalība darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskās atbalsta mērķa 9.2.2.1. pasākuma projekts "Deinstitucionalizācija"
Apraksts:

 

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākums „Deinstitucionalizācija".  

Projekta galvenās aktivitātes:

  • Individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde;
  • Rīgas reģiona Deinstitucionalizācijas plāna izstrāde;
  • Reorganizācijas plānu izstrāde Rīgas reģionā;
  • Valsts sociālās aprūpes centros esošu personu ar garīga rakstura traucējumiem sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā Rīgas reģionā;
  • Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana Rīgas reģiona personām ar garīga rakstura traucējumiem;
  • Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana Rīgas reģiona bērniem ar funkcionāliem traucējumiem;
  • Rīgas reģiona speciālistu apmācību organizēšana;
  • Informatīvu un izglītojošu pasākumu īstenošana.

Papildu informācija par projektu pieejama šeit.

Statuss:pabeigts
Iesniedzējs:Rīgas plānošanas reģions. Projekta partneri - Rīgas plānošanas reģiona pašvaldības, t.sk. Jūrmalas pilsētas dome.
Mērķis:

 palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem.

Periods:No: 01.01.2016
Līdz: 01.12.2018
Finansējuma apmērs:18 878 169.00 €
Finansējuma avots:

Jūrmalas pilsētas domei pieejamā finansējuma apmērs tiek precizēts.

 

1. Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansējums ir 85% jeb 16 046 443,65 EUR;

2. valsts budžeta dotācija ir 15% jeb 2 831 725 EUR.

Kontaktpersona:Laima Grobiņa
Kontaktpersonas tālruņa nr.:67767316
Kontaktpersonas e-pasts: laima.grobina@jurmala.lv
IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2020
PILSĒTAS KARTE