Nosaukums:Jūrmalas pilsētas tranzītielas P128 (Talsu šoseja / Kolkas iela) izbūve
Apraksts:

 

Programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi" 2007.-2013. gadam, papildinājuma 3.2.1.2. aktivitāte „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās".

Galvenās projektā plānotās aktivitātes:

  • Tranzītielas rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde;
  • Pilnībā tiks rekonstruēta tranzītiela posmā - Talsu šoseja no Ventspils šosejas līdz Celtnieku ielai.
  • Padziļinātu autobusa pieturvietu izbūve, papildus vidējās joslas-kreisā pagrieziena manevra veikšanai izveide, Ceļa zīmju izvietošana, sadalošās joslas, lietus kanalizācijas un meliorācijas tīklu izbūve, tai skaitā asfaltbetona seguma maiņa;
  • Veloceliņu, gājēju ietvju, apgaismojuma, gājēju barjeru, regulējamu gājēju pāreju-uzstādot luksoforus ar pogu un skaņas signālu, izbūve visā tranzītielas garumā;
  • Rotācijas apļu izbūve četros krustojumos (Ventspils šoseja/ Talsu šoseja, Talsu šoseja/ Mazā Nometņu iela,  Talsu šoseja/ Skolas iela, Kolkas iela/ Jaunķemeru ceļš);
  • Publicitātes pasākumi.

    Paredzamie rezultāti Jūrmalas pilsētai - Pilnībā rekonstruētās tranzītielas kopgarums 5.65 km, tiks izbūvētas gājēju ietves, veloceliņi, uzstādītas gājēju barjeras, uzstādīts jauns apgaismojums, izbūvēti četri rotācijas apļi, tiks uzstādīti seši luksoforu komplekti, izbūvēti lietus kanalizācijas tīkli.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! 

Statuss:pabeigts
Iesniedzējs:Jūrmalas pilsētas dome
Mērķis:

Projekta tiešais mērķis ir uzlabot ielu infrastruktūru stāvokli, tādā veidā panākot drošu un komfortablu satiksmi uz vienas no galvenajām pilsētas tranzītielām.

Periods:No: 01.10.2012
Līdz: 31.08.2015
Finansējuma apmērs:6 183 265.06 €
Finansējuma avots:

Kopējais projekta finansējums - 6 183 265,06 EUR , tajā skaitā attiecināmās izmaksas 4 654 438,65 EUR, kur

ERAF finansējums 74% - 3 444 284,59 EUR

Valsts budžeta dotācija 2.25% - 104 724,87 EUR

Pašvaldības budžeta līdzfinansējums 23.75% - 1 105 429,19 EUR

Neattiecināmās izmaksas 1 528 826,41 EUR apmērā sedz Jūrmalas pilsētas dome

Kontaktpersona:Dace Dūzele
Kontaktpersonas tālruņa nr.:67511484
Kontaktpersonas e-pasts: dace.duzele@jpd.gov.lv
Faili: Informācija par projekta gaitu (2015.gada augusts) Informācija par projekta gaitu (2015.gada aprīlis) Informācija par projekta gaitu (2015.gada janvāris) Informācija par projekta gaitu (2014.gada septembris) Informācija par projekta gaitu (2014.gada maijs) Informācija par projekta gaitu (2014.gada februāris) Informācija par projekta gaitu (2013.gada novembris) Informācija par projekta gaitu (2013.gada augusts) Informācija par projekta gaitu (2013.gada maijs) Informācija par projekta gaitu (2013.gada marts) Informācija par projekta gaitu (2012.gada novembris)