Nosaukums:Mellužu estrādes rekonstrukcija
Apraksts:

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana" neliela apjoma grantu shēmas „Kultūras mantojuma saglabāšana"ietvaros.

Projekta partneri - PSAI „Dzintaru koncertzāle" (Latvija) un „Asker Museum" (Norvēģija).

Projekta galvenās aktivitātes

1. Mellužu estrādes restaurācija un rekonstrukcija.
2. Mellužu estrādes pieguļošās teritorijas labiekārtošana - atjaunojot vēsturiskos labiekārtojuma elementus.

3. Pieredzes apmaiņa sadarbībā ar projekta partneriem Norvēģijā - restauratora kvalifikācijas celšana.

4. Preses konferences organizēšana pirms restaurācijas darbu uzsākšanas.

5. Restaurētās Mellužu estrādes atklāšanas pasākums.

Statuss:noraidīts
Iesniedzējs:Jūrmalas pilsētas dome
Mērķis:

Mellužu brīvdabas estrādes restaurācija un rekonstrukcija, saglabājot tās pamatfunkcijas, sekmējot tās darbības formu daudzpusīgāku attīstību, veicinot jaunu kultūras pakalpojumu un produktu ieviešanu un rosinot apkārtējās teritorijas ekonomisko un sociālo
pilnveidošanos.