Nosaukums:BSSSC Youth meeting
Apraksts:

Eiropas Savienības programma ERASMUS +

Projekta galvenās aktivitātes - jauniešu konference par tēmu "Times for new beginnings and inovation in the Baltic sea region", kuras mērķis ir Baltijas jūras reģiona jauniešiem tikties ar Baltijas reģiona lēmuma pieņēmējiem, iestrādāt savus priekšlikumus un veidot turpmākas starptautiskās sadarbības.

Statuss:noraidīts
Iesniedzējs:Jūrmalas pilsētas dome
Mērķis:

Veicināt sadarbību darbam ar jauniešiem un jaunatnes politikas jomasveidotājiem Baltijas jūras reģionā