Nosaukums:Jūrmalas jauniešu mēnesis 2014
Apraksts:

Jaunatnes politikas valsts programma 2014.gadam.

Projekta galvenās aktivitātes - Mēneša laikā tiks veidoti dažādi pasākumi, aktivitātes, kas pēc to tematiem ir sadalīti nedēļās. Pirmā nedēļa apvienos dažādus informatīvos pasākumus. Otrās nedēļas tēma būs sports un aktīvs dzīvesveids. Trešās nedēļas tēma - jauniešu līdzdalība. Ceturtā nedēļa apvienos visu par zaļu dzīvesveidu, veselību, un drošību, tai skaitā narkotisko vielu un citu vielu atkarībām. Piektā un noslēdzošā nedēļa tiks veltīta mākslai un kultūrai. Pasākumi plānoti tā, lai pārklātu pēc iespējas plašāku jauniešu interešu loku, un pēc iespējas vairāk iesaistītu neaktīvos jauniešus un, kas nav mazsvarīgi, jauniešus ar mazāk iespējām, piemēram, sociāli maznodrošinātos un trūcīgos jauniešus.

Statuss:pabeigts
Iesniedzējs:Jūrmalas pilsētas dome
Mērķis:

Projekta vispārīgais mērķis - veidot jauniešiem neformālās mācīšanās aktivitātes

Projekta tiešais mērķis - nodrošināt Jūrmalas pilsētas jauniešiem interesantas un saturīgas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes, sekmēt jauniešu sabiedrisko līdzdalību, prasmju pilnveidošanu un sociālo iekļaušanos.

Periods:No: 02.06.2014
Līdz: 30.09.2014
Finansējuma apmērs:4 317.00 €
Finansējuma avots:

Kopējais projekta finansējums - 4317.00 EUR, kur Jaunatnes starptautisko projektu aģentūras līdzfinansējums 100% apmērā.

Kontaktpersona:Ieva Strazdiņa
Kontaktpersonas tālruņa nr.:29262280
Kontaktpersonas e-pasts: ieva.strazdina@jurmala.lv