Nosaukums:Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolā
Apraksts:

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētais atklātais projektu konkurss "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai".

Projekta galvenās aktivitātes - Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, veicot kompleksus energoefektivitātes pasākumus Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas ēkai Rūpniecības ielā 13, ietverot fasāžu, jumta un cokolu siltināšanu, ārdurvju un stikla bloku daļēju nomaiņu.

Statuss:pabeigts
Iesniedzējs:Jūrmalas pilsētas dome
Mērķis:

Veikt kompleksus energoefektivitātes pasākumus Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas ēkai Jūrmalā, Rūpniecības ielā 13

Periods:No: 30.06.2014
Līdz: 31.01.2015
Finansējuma apmērs:807 811.16 €
Finansējuma avots:

Kopējās projekta izmaksas 807 811,16 EUR, tajā skaitā:

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas 806 648,24 EUR, no kurām:

KPFI finansējums 232 900,93 EUR (28,87%)

Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums 573 747,31 EUR (71,13%)

Projekta neattiecināmās izmaksas 1 162,92 EUR, kuras sedz Jūrmalas pilsētas dome.

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA KLIMATA PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTS

Kontaktpersona:Anete Ābelīte
Kontaktpersonas tālruņa nr.:67511484
Kontaktpersonas e-pasts: anete.abelite@jpd.gov.lv