Nosaukums:Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana transporta sektorā Jūrmalas pilsētā
Apraksts:

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētais atklātais projektu konkurss "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana transporta sektorā - atbalsts elektromobīļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai".

Projekta galvenās aktivitātes - 2 jaunu ar elektromotoru darbināmu automašīnu iegāde.

Statuss:pabeigts
Iesniedzējs:Jūrmalas pilsētas dome
Mērķis:

2 (divu) jaunu, ar elektromotoru darbināmu, rūpnieciski ražotu, automašīnu (elektromobīļu) iegāde Jūrmalas pilsētas domes ikdienas darbu vajadzībām.

Periods:No: 30.06.2014
Līdz: 31.12.2014
Finansējuma apmērs:52 212.00 €
Finansējuma avots:

Kopējās projekta izmaksas 52 212,00 EUR

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas 50 592,00 EUR, no kurām:

KPFI finansējums 37 000,00 EUR (73,13%)

Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums 13 592,00 EUR (26,87%)

Projekta neattiecināmās izmaksas 1 620,00 EUR, kuras sedz Jūrmalas pilsētas dome.

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA KLIMATA PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTS

Kontaktpersona:Anete Ābelīte
Kontaktpersonas tālruņa nr.:67511484
Kontaktpersonas e-pasts: anete.abelite@jpd.gov.lv