Nosaukums:Inovatīvi risinājumi pieejama - sociāli iekļaujoša tūrisma produkta attīstībai Latvijas pašvaldībās
Apraksts:

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmaa „NVO fonds" apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju projektu programmas".

Projekta partneri - nodibinājums "Pieejama Latvija", Jūrmalas pilsētas dome, Tukuma novada dome, Alūksnes novada pašvaldība,un pārrobežu sadarbības partneris - nodibinājums "Pārtraukt diskrimināciju" (Norvēģija).

Projektā galvenās aktivitātes - Tūrisma objektu identificēšana katrā pašvaldībā, Objektu novērtējums un rekomendāciju izstrāde, Maršrutu izstrāde un testēšana, Trīs objektu pielāgošana katrā pašvaldībā, cilvēku, ar pārvietošanās grūtībām vajadzībām; Apmācību semināru rīkošana tūrisma industrijas darbiniekiem.

Statuss:pabeigts
Iesniedzējs:"Fonds - Jūrmala cilvēkiem"
Mērķis:

veicināt personu ar pārvietošanās grūtībām sociālo iekļaušanu sabiedrībā, tādejādi mazinot sociālo nevienlīdzību un attīstot pieejamu vidi Latvijā.

Periods:No: 01.09.2014
Līdz: 30.11.2015
Finansējuma apmērs:48 997.42 €
Finansējuma avots:

Kopējais projekta finansējums - 48 997,42 EUR,  t.sk.:

EEZ finansējums 44 097,68 EUR (90.00%), kur

Jūrmalas pilsētas domes attiecināmo izmaksu daļa ir 848,00 EUR; 
Pārējo projekta partneru daļa ir 43 249,68 EUR;

Projekta partneru līdzfinansējums 4 899,74 EUR (10.00%), kur:

Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums ir 2 000,00 EUR;

Pārējo projekta partneru līdzfinansējums ir 2 899,74 EUR

Kontaktpersona:Ieva Strazdiņa
Kontaktpersonas tālruņa nr.:29262280
Kontaktpersonas e-pasts: ieva.strazdina@jurmala.lv